Topplinje
Mylinglogo
Detta är konst

Kända & Okända Böcker

av Peter Norlén

Az-par im-dorh (Aspekten geotropi)
Författare: Khezim klan Drezin Khezim var den erkänt skickligaste geotropikern under sin tid.
Språk: Rukh
Läsbarhet: Ob3T6
Förkunskap: Alstra Geotropi 8
Kunskap: Alstra Geotropi 13
Tillgänglighet: Ob5T6
Bild
Biomantisk magi, band 1-3
Författare: Omkar den fantastiske Omkar levde för flera tusen år sedan i landet Zargan. 3 böcker med vardera 130-150 sidor.
Språk: Äldre colonisk skrift
Läsbarhet: Ob3T6
Förkunskap: Alstra biotropi 5
Kunskap: Alstra biotropi 9
Tillgänglighet: Ob4T6
Bild
Biomantisk magi, band 4-8
Författare: Omkar den fantastiske Omkar levde för flera tusen år sedan i landet Zargan. Band 4-8 blev på grund av brand aldrig kopierade som de övriga banden. Alltså finns endast originalen av 4-8 kvar. Det ryktas att de finns i Jargien, någonstans... 5 böcker med vardera 130-150 sidor.
Språk: Äldre colonisk skrift
Läsbarhet: Ob3T6
Förkunskap: Alstra biotropi 9
Kunskap: Alstra biotropi 12
Tillgänglighet: Ob6T6
Bild
Biomantisk magi, band 9-15
Författare: Omkar den fantastiske Omkar levde för flera tusen år sedan i landet Zargan. 3 böcker med vardera 130-150 sidor.
Språk: Äldre colonisk skrift
Läsbarhet: Ob4T6
Förkunskap: Alstra biotropi 12
Kunskap: Alstra biotropi 16
Tillgänglighet: Ob4T6
Bild
Code Ataxotropia 1-20
Författare: Thatiz conjugor Thatiz Conjugor var primas i en av de sju thakalatribunalerna under sin levnad. Han var en betydande forskare inom teoretisk magi och framför allt inom ataxatropin. Dessa 20 band är större delen av hans forskning och är mer eller mindre allt som finns att veta om ataxatropi . 20 band med 200 sidor i varje.
Språk: Thalasisk skrift
Läsbarhet: Ob4T6
Förkunskap: Alstra Ataxatropi 7
Kunskap: Alstra Ataxatropi 17
Tillgänglighet: Ob5T6
Bild
Den magiska väven, en översikt
Författare: Vineta Hanea Vineta Hanea var en stor forskare i teoretisk magi. Hon var upplärd av en oberoende magiker och tog över hans laboratorie vid hans död. Under resten av sitt liv försökte hon tränga in i magins hemligheter och skrev dessa tre böcker som finns på de flesta stora universitet i den kända världen. Hur långt Vineta kom i sin forskning lär vi aldrig få reda på; hon försvann plötsligt från sitt hem i Consaber och ingen har sett henne sen dess. 243 sidor.
Språk: Äldre colonisk skrift
Läsbarhet: Ob3T6
Förkunskap: Teoretisk magi 0
Kunskap: Teoretisk magi 8
Tillgänglighet: Ob3T6
Bild
Magiteoretisk forskning, Del 1
Författare: Vineta Hanea Vineta Haneas andra bok om teoretisk magi. 230 sidor.
Språk: Äldre colonisk skrift
Läsbarhet: Ob3T6
Förkunskap: Teoretisk magi 8
Kunskap: Teoretisk magi 10
Tillgänglighet: Ob4T6
Bild
Magiteoretisk forskning, Del 2-11, Krökningstalens principer
Författare: Vineta Hanea Vineta Haneas tredje bok om teoretisk magi. 452 sidor.
Språk: Äldre colonisk skrift
Läsbarhet: Ob4T6
Förkunskap: Teoretisk magi 10
Kunskap: Teoretisk magi 14
Tillgänglighet: Ob4T6
Bild
Det thalasiska språket
Författare: Yshama Reubin En lärobok i thalasiska. Yshama Reubin är okänd, men boken finns på de flesta läroverk i Thalamur.
Språk: Thalasisk skrift
Läsbarhet: Ob3T6
Förkunskap: Thalasiska 10, Thalasisk skrift 10
Kunskap: Thalasiska 12, Thalasisk skrift 12
Tillgänglighet: Ob3T6
Bild
Drakens tid
Författare: Okänd Denna bok är en av Mundanas mest mystiska böcker. Den påstås ha skrivits av en drakväktare från det tidiga Coloniska kejsardömet och skall innehålla hela mundanas historia, från skapelse till undergång, alltså även om hur framtiden skall bli. Språket är dock kryptiskt och allting är skrivit på ett gammalt coloniskt versmått och kan tolkas på väldigt många sätt. Boken finns troligtvis endast i ett exemplar. Antalet sidor är okänt.
Språk: Äldre Colonisk skrift
Läsbarhet: Ob5T6
Förkunskap: Spådom 10
Kunskap: Spådom 18
Tillgänglighet: Ob6T6
Bild
Eni'sagya ti'feneri'
Författare: Lissian Viluri Hur får man människor att byta åsikt? Läs boken och lär dig kontrollera din omgivning! 130 sidor.
Språk: Felya-nai
Läsbarhet: Ob3T6
Förkunskap: Övertala 5
Kunskap: Övertala 8
Tillgänglighet: Ob4T6
Bild
Esoterisk Transformation och Deterministisk Konvertering
Författare: Driobuto den Diaboliske Boken beskriver hur magiska transformationer utförs i praktiken. Den är skriven av Driobuto ? en asharisk magiker som levde under det förra århundradet och som fortfarande ryktas vara aktiv i detta område. Det finns ett ganska litet antal bevarade exemplar av denna svårlästa och något komplicerade skrift. 140 sidor.
Språk: Ashariska (thalasisk skrift)
Läsbarhet: Ob4T6
Förkunskap: Transformering 10
Kunskap: Transformering 14
Tillgänglighet: Ob4T6
Bild
Essentiell algebra, Szmel 1
Författare: Szmel Coltranion Grundläggande matematik på ett enkelt sätt. Används i alla cirefaliska skolor och instutuitioner. Szmel Coltranion var en yngling som var mycket begåvad i Räkning men påpekade för sin lärare att läroböckerna i ämnet var mycket dåliga, varpå läraren replikerade "Skriv egna då!". Och några år senare hade han skrivit denna bok som finns i många exemplar och uppskattad i hela mundana. 120 sidor.
Språk: Cirefaliska, finns dock översatt till de flesta civiliserade språk
Läsbarhet: Ob2T6
Förkunskap: Räkning 0
Kunskap: Räkning 7
Tillgänglighet: Ob2T6
Bild
Högre algebra och minimalistisk derivering, Szmel 2
Författare: Szmel Coltranion Andra boken i Szmel Coltranions Trilogi. Beskriver högre Matematik. 120 sidor.
Språk: Cirefaliska
Läsbarhet: Ob3T6
Förkunskap: Räkning 7
Kunskap: Räkning 11
Tillgänglighet: Ob3T6
Bild
Avancerad derivering och interpolerad approximering, Szmel 3
Författare: Szmel Coltranion Tredje boken i Szmel Coltranions Trilogi. Avancerad Matematik, mycket välskriven och noggrann. 330 sidor.
Språk: Cirefaliska
Läsbarhet: Ob3T6
Förkunskap: Räkning 11
Kunskap: Räkning 15
Tillgänglighet: Ob4T6
Bild
Komplex Prim (Thakalatribunalernas terminologi, "Ritual 1")
Författare: Amir Eframir Amir Eframir var lärare på magiuniversitet i An-Thalamur. Den första boken om ritualer och dess genomförande, mycket grundlig och pedagogisk. 320 sidor.
Språk: Thalasisk skrift
Läsbarhet: Ob3T6
Förkunskap: Ritual 7
Kunskap: Ritual 10
Tillgänglighet: Ob4T6
Bild
Komplex Bis (Thakalatribunalernas terminologi, "Ritual 2")
Författare: Amir Eframir Amir Eframir var lärare på magiuniversitet i An-Thalamur. Andra boken om ritualer. Denna bok innehåller dessutom några få ritualbeskrivningar med magnitud 2. 341 sidor.
Språk: Thalasisk skrift
Läsbarhet: Ob4T6
Förkunskap: Ritual 10
Kunskap: Ritual 13
Tillgänglighet: Ob4T6
Bild
Magiska Fält, relativt sett
Författare: Arkasodates Thaum Mäster Thaum var en av Vineta Haneas efterföljare som teoretisk magiker och tillbringade större delen av sin aktiva tid med att studera magiska fält. Mäster Thaum har inga besvärjelser uppkallade efter sig, men hans namn lever kvar som en enhet på flödestäthet i magiska fält. 4 volymer med 230-250 sidor i varje.
Språk: Äldre colonisk skrift
Läsbarhet: Ob4T6
Förkunskap: Teoretisk magi 12
Kunskap: Teoretisk magi 16
Tillgänglighet: Ob5T6
Bild
Mentorskapets vedermödor
Författare: Rafali Lär ut den underbara konsten undervisning. Handlar mest om undervisning i klasser men går också in lite på enskild undervisning. Då man höjer färdigheten med hjälp av denna bok får man specialiseringen: klassundervisning (10+ elever). 95 sidor.
Språk: Äldre colonisk skrift
Läsbarhet: Ob3T6
Förkunskap: Undervisning 8
Kunskap: Undervisning 12
Tillgänglighet: Ob3T6
Bild
Ritual Kentiva
Författare: Theradalobor Kentiva Theradalobor är medlem i kabalaordens innersta cirkel och principus regis för Ritus-akademin.
Språk: Ebhron
Läsbarhet: Ob3T6
Förkunskap: Ritual 9
Kunskap: Ritual 12
Tillgänglighet: Ob4T6
Bild
Sovanmo Tashi'ne'ha
Författare: Lissian Viluri Lissian Viluri, den berömda fredsmäklaren mellan alver och dvärgar (Se Alver, förbannelsens folk, sid 76). I denna bok tar han upp de mest elementära sakerna vad rör diplomati. I princip består boken av två kapitel; ett kapitel med saker man ska göra och ett med saker man absolut inte skall göra... 82 sidor.
Språk: Felya-nai
Läsbarhet: Ob3T6
Förkunskap: Diplomati 0
Kunskap: Diplomati 7
Tillgänglighet: Ob4T6
Bild
Tekh-hir-par zar Khezim klan Drezin (Khezims bäsvärjelsebok)
Författare: Khezim klan Drezin Khezim var den erkänt skickligaste geotropikern under sin tid.
Språk: Rukh
Läsbarhet: Ob3T6
Förkunskap: Besvärjelse 8
Kunskap: Besvärjelse 13
Tillgänglighet: Ob5T6
Bild
Ultima Opus Essentiallum
Författare: Demirkh klan Roghan Demirkh är principus regis för Ultima Opus-akademin i Kabala.
Språk: Ebhron
Läsbarhet: Ob2T6
Förkunskap: Alkemi 0
Kunskap: Alkemi 7
Tillgänglighet: Ob4T6
Bild
Vilia Oro Y Yenetai, Vilia
Författare: Nomarian Hel'einan, Shoni Hel'einan Nomarian Hel?einan var en Léaram-alv som spenderade större delen av sin tid ensam i vildmarken i Alarinns östra utkanter. Hans yngre bror, Shoni Hel'einan, blev däremot lärare och rådgivare åt husens råd. När Nomarian blev äldre och på väg mot inåtvändheten ville han föra vidare all sin kunskap till sin bror. Shoni gick med på att skriva åt sin bror och de spenderade 2 år tillsammans och arbetade fram dessa tre böcker. 177 sidor.
Språk: Felya-nai
Läsbarhet: Ob4T6
Förkunskap: Växtlära 6, Läkekonst 0
Kunskap: Växtlära 12, Läkekonst 5
Tillgänglighet: Ob4T6
Bild
Vilia Oro Y Yenetai, Oro
Författare: Nomarian Hel'einan, Shoni Hel'einan Denna bok är till stor del en berättelse om Nomarians liv och leverne. Kunskapsinnehållet är litet i förhållande till tjockleken på boken, men det är mycket intressant och underhållande läsning. 353 sidor.
Språk: Felya-nai
Läsbarhet: Ob3T6
Förkunskap: Överlevnad 5
Kunskap: Överlevnad 7
Tillgänglighet: Ob4T6
Bild
Vilia Oro Y Yenetai, Yenetai
Författare: Nomarian Hel'einan, Shoni Hel'einan I Nomarians sista bok försöker han förklara hur man ska tolka tecken för att spå väder. Det är inte helt lätt att förklara i en bok och således är läsbarheten mycket hög. 211 sidor.
Språk: Felya-nai
Läsbarhet: Ob5T6
Förkunskap: Väderkännedom 0
Kunskap: Väderkännedom 7
Tillgänglighet: Ob4T6
Bild
Bild

Kommentera sidan

Lämna gärna en kommentar eller fråga om sidan och dess innehåll. Författarnamnet som kommer att synas i din kommentar är samma som du använder i forumet.

Kommentar:

Skriv "Jag är människa" för att visa att du inte är en bot: