Topplinje
Mylinglogo

Frilansare - Skuggornas mästare-skribent

Vi söker just nu skribenter som kan hjälpa oss med enstaka artiklar, fylla ut En dag som alla andra med det som fattas, skriva mindre avsnitt och texter, skriva organisationer och/eller till och med skriva en hel bok om kalla kriget. Se till att du nämner vad som intresserar dig mest när du kontaktar oss.

Arbetsuppgifter

Du kan i stort sett välja mellan ett antal olika uppgifter, eller få en tilldelad om du hellre vill det.

 • Skriva artiklar eller miniäventyr för gratis nedladdning eller publicering i Fenix. Vi har ett antal saker som kan behövas.
 • Skriva organisationer till Skuggornas sällskap. Det kan vara existerande organisationer, sådana som har beskrivits ytligt i regelboken, eller helt nya. Du kommer att få skriva om dess hsitoria, bakgrund, inflytande, uppdrag som deras agenter ger sig ut på, användningsområde och väentyrsuppslag, och liknande. Vi har en lista med organisationer som behöver skrivas. Har du en bra idé kan du dock få skriva en helt egen, men den måste då godkännas av oss först.
 • Hjälpa oss fylla ut och redigera En dag som alla andra. Huvuddelen av äventyret är färdigskrivet. Det som fattas är sådant som fraktionsinformation, vissa spelledarpersoner, extra händelser och rumsbeskrivningar till kartorna.
 • Skriva en hel bok om kalla kriget, med fokus på år 1988. Viktiga händelse fram tills dess, hur agenter skötte uppdrag, gömställen, dubbelagenter, viktig utrustning, buggning, spioneri, avhoppare, hur man tar sig in i olika länder, stasi, KGB, CIA och liknande viktiga organisation och hur de skötte sina operation. Sådant.
 • Skriva ett medellångt äventyr. Vi har några böcker som ett sådant kan finnas med i. Äventyret måste vara kopplat till ett visst ämne (vi har några få att välja mellan).
 • Skriva om olika fordonstyper och exempel på dessa, från nutid, kommande, gamla och nutida.
 • Skriva underjordiska äventyrsplatser och speciella platser. Vi har en lista med olika speciella platser och typer av platser. Välj en redan namngiven plats eller en typ av plats och hitta på det mesta runt den själv.
 • Skriva viktiga högkvarter och baser för olika organisationer. Det finns ett antal sådana att välja mellan.

Kunskapskrav

 • Viktigast är pålitlighet och ärlighet. Du måste kunna göra det du åtar dig och göra det inom rimlig tid eller till satt deadline. Kan du inte göra något färdigt är det viktigt att du är ärlig och säger till i god tid. Hellre att vi blir lite besvikna än ihjälstressade när vi försöker skriva allt själv i sista sekunden.
 • Du måste vara självgående till stor del och ha disciplin nog att skriva utan att någon tjatar på dig.
 • Du måste kunna skriva grammatiskt korrekta längre texter på svenska.
 • Du måste vara bra på att kommunicera och inte tveka att fråga om det är något som är oklart.
 • Du måste kunna göra efterforskningar om teknologi, spioneri, hemliga organisationer, platser och dylikt.
 • Du måste kunna följa officiellt material och se till att du inte skriver något som motsäger etablerad fakta.

Lön

I första hand letar vi efter entusiaster som gärna skriver gratis i utbyte mot boken, eller en hög med produkter.

Är du snabb och pålitlig och vill ha betalt, kan vi också ge en mindre summa som ersättning för arbetet. Lön sätts då individuellt efter kunskapsnivå och hur mycket arbete vi får lägga ner själva med tt slipa och redigera texten.

Mycket välskrivna texter med komplett regeldelar och spelvärden för spelledarpersonerkan vi också betala en del för. Vi kan betala mellan 1 och 3 öre per ord om du vill ha betalt. Skriver du en komplett produkt betyder detta att du fårmotsvarande mellan 10 och 25 % av beräknad vinst.

Konvertering, redigering och tillägg kan vi betala 1 öre per ord i originaltexten, eller dubbla det i produkter. Du får även ovan nämna ersättning för tillägg och texter du skriver.

Vi ger dig gärna betalt i produkter eller en mix av produkter och reda pengar om du så vill.

Pengar betalas ut mot antingen betalningsuppmaning eller faktura. Du väljer hur du vill göra. Vid det förstnämnda är det din egen skyldighet att betala eventuell skatt på inkomst på hobbyverksamhet.

Riktlinjer och regler

Det finns några saker som du måste vara medveten om innan du börjar skriva för vår räkning, det är hur vi hanterar rätten till texterna och vad vi förväntar oss a dig.

 • Du får i normala fall ett exemplar av de verk som du har bidragit till, så länge som det är vi som publicerar dem.
 • Ditt namn kommer att synas på boksupplements första sida.
 • Du ge oss automatiskt rätten till alla texter som du har skrivit på vårt uppdrag och som du skickar över till oss. I gengäld åtar vi oss att betala dig enligt överenskommelse, se till att du ackrediteras på tillbörligt sätt för texten vid publicering, samt rådgör med dig vid större förändringar.
 • Vi kommer att redigera och korrekturläsa texter, för att se till att de har rätt läsbarhet, disposition, språk, termer, längd och textform.
 • Du bör rätta dig efter våra riktlinjer för spelet som du skriver till, för att inte gå miste om delar av utlovad ersättning eller riskera att vi inte kan använda texten.
 • Du bör vara medveten om att du i vissa fall kan få göra om vissa texter, eller delar av dem, för att vi ska kunna använda dem. Här är det viktigt att fråga vid oss vid tveksamheter, osäkerhet över innehåll och dylikt.
 • Du kommer att arbeta relativt fritt efter en uppdragsspec eller ett textskelett.
 • Vid eventuell betalning kommer du att få skicka en betalningsuppmaning eller faktura till oss.
 • Chansen är stor att du kommer att få ta del av betaversioner av produkten eller att du kommer att få PDF-versioner av produkter som har med det du skriver att göra.
 • Du har inte rätt att dela med dig av färdiga texter till utomstående efter att de har skickats över till oss. Du har inte heller rätt att dela med dig av betaversioner av produkter som du får ta del av i samband med arbetet.

Att skriva till Skuggornas mästare

Det finns vissa regler och riktlinjer som du behöver hålla dig till när du skriver något till Skuggornas mästare. Det gäller speciellt dispositionsdelen och sådant som är spelspecifikt. Är du bra på att skriva det svenska språket behöver du nämligen antagligen inte bry dig så mycket om de generella reglerna, även om det kan vara bra om du läser igenom dem en gång innan du börjar.

Generella skrivregler

Det finns några saker som du hemsk gärna får lägga på minnet och sedan följa slaviskt när du skriver texter i största allmänhet, och då i synnerhet om det handlar om texter till En Garde! III, Pirater! eller Skuggornas mästare. Gör du inte det försvåras nämligen vårt arbete, vilket till och med kan leda till stora förseningar i slutänden.

Filformat och stilar

 • Skriv aldrig rubriker med enbart stora bokstäver, det gör att man behöver lägga ned extra jobb när man gör sättning.
 • Lämna aldrig en extra radbrytning mellan paragrafer, de är bara jobbiga att ta bort vid sättning.
 • Se till att rubriknivåer är väl markerade i texter så att det är lätta att sätta.
 • Speldata för spelledarpersoner ska skrivas enligt samma mallar som vi brukar använda i våra spel.
 • Sidhänvisningar ska skrivas "xxx" om texten hänvisar till något i samma bok. Sidhänvisningar till andra böcker ska ha rätt sidnummer redan från början.
 • Skriv inte för långa paragrafer. En bra formaterad paragraf bör vara mellan tre och åtta rader, där varje rad består av 55 till 60 tecken.
 • Texter ska helst levereras som RTF, DOC, DOCX eller HTML med väl utmärkta rubriknivåer. Levereras TXT-format ska varje rubrik ha nivå markerad med minunstecken framför. Antalet minus ska överensstämma med rubriknivån, hur djup den är.

Stavning och ordval

 • Se till att endast första ordet inleds med stor bokstav i rubriker, förutom det som alltid har stor bokstav.
 • Försök låta bli upprepningar, både av vad du menar och av enstaka ord, främst i samma mening och intilliggande meningar.
 • Använd aldrig förkortningar i texter, enda ställen de får förekomma på är i tabeller och i spelledarpersonsspeldata. Detta inkluderar både regelförkortningar och mer normala vardagsförkortningar (som förkortningar av et cetera, till exempel och med mera). Skriv istället ut hela ord och satser.
 • Gud stavas med stort "G" när man menar den kristna/judiska guden, inte annars.
 • När man hänvisar till Djävulen stavas namnet eller tillmälet med stor bokstav (den Onde, Satan, Lucifer, et cetera).
 • Bibeln är ett namn på en bok och stavas därmed med ett stort "B".
 • Platser, boknamn, namn på levande väsen, företagsnamn och liknande har alltid stor bokstav. Annat har inte stor bokstav i svenskan. Språk, titlar, jorden, månader, veckodagar, högtider och dylikt har med andra ord inte stor bokstav.
 • Använd aldrig någonsin ordet husera eller agenda. Folk häromkring kommer att äta upp väggarna om det händer. Undvik även orden insikt och trakten om möjligt.
 • Dom är något som en domare förkunnar och har inte alls med de och dem att göra, i alla fall inte i våra spel.
 • Särskrivning får inte förekomma bland våra produkter, så det så! Som till exempel: "I bland..." är fel, "Ibland..." är rätt. "I stället" betyder att något står i ett ställ, medan "istället" betyder att något byts mot något annat. Och nej, Word har inte alltid rätt eftersom ett program aldrig kan hålla koll på alla ordkombinationer i svenska.
 • "Så" är ett hemskt ord. Använd det så lite som möjligt och inte i varannan mening, utan istället kanske på sin höjd en gång varannan sida.
 • "Man" bör inte användas speciellt ofta det heller, detta för att undvika en alltför talspråksaktig text. Det gör också en text tjatig om det används för ofta. Plus att det ofta är möjligt att skriva kortare texter om alernativ används. Använd aldrig "en" istället för "man". Det är ofta svårt att tyda och stoppar läsflödet, förutom att det ser konstigt ut.
 • Undvik för allt i världen anglifieringar, både när det gäller enstaka ord och när det gäller ordföljd.
 • Dig, mig, några, någon, stad, sedan, dagar, kontroll, e-post, någonting och besläktade ord ska stavas just så och inte dej, mej, nåra, nån, sta, dar, sen (sen är något man är), koll, mejl, nånting. Det är godkänd svenska, men det passar inte våra spel.
 • Använd inte ord ni inte själva helt vet vad de betyder. Fel användande av ord gör att allt börjar likna svengelska eller att det blir svårt att förstå.
 • Använd hellre korta och enkla ord istället för långa, krångliga eller byråkratiska ord.
 • Slang ska undvikas, utom möjligen i småberättelser och stämningstexter.

Speciella tecken

 • Enkelfnutt/apostrof (') används inte i svenskan när man försöker beskriva ägande, förutom i absoluta nödfall. "I Paris djungler finns en ko." är rätt medan "I Paris' djungler finns en ko." är fel.
 • Parenteser bör användas så lite som möjligt. Går det istället att lägga allt i en ny mening eller bakas in med komman, så gör det. Använder man trots allt parenteser och dessutom sätter en hel mening inom sådana ska även punkt finnas inom parenteserna.
 • Talstreck hör egentligen inte alls hemma i regeltexter och världsbeskrivningar, på sin höjd kan vi tillåta att de finns i korta berättelser och exempel. Använd istället komman, kolon och semikolon.
 • Om citationstecken används inom en mening, se till att punkten inte ligger inom citationstecknen. Om en hel komplett mening ligger inom cittionstecken, se till att punkten också ligger innanför dem. Om citationstecken ska användas i en sats som redan ligger inom citationstecken, skriv de inre citationstecknen som enkelfnuttar/apostrofer.
 • Kolon och semikolon används med fördel, men bara om man vet hur ... Semikolon används främst när två kompletta meningar ska bindas samman, till exempel för att den ena meningen syftar på eller förtydligar den andra. Det kan även nyttjas när något listas upp, istället för komma om just komma används för att beskriva en av de listade sakerna.
 • Överdriv inte användandet av komma: ",". Förkorta hellre meningar och stycka upp långa meningar som har många komman.
 • Glöm inte heller att använda komman. Det är mer eller mindre standard att sätt ett komma innan en bisats och runt bisatser mitt i större meningar. Komma hör nästan alltid hemma innan "men", "vilket", "något som" och liknande. Listas flera saker upp och de avslutande sakerna kan tolkas som att de hör ihop, bör komma även sättas innan "och". Komma bör även användas istället för "så" i meningar som börjar med "om" eller dylikt, till exempel "Om något är något, gör det här".

Grammatik och meningsbyggnad

 • Försök att få bort så många syftningsfel som möjligt. Det är inte alltid lätt men det hjälper ibland att läsa igenom vad man precis har skrivit.
 • Rubriker avslutas aldrig aldrig aldrig med punkt (.).
 • Betrakta inte saker som personer. Ett skepp kan inte gå på krogen, däremot kan skeppets besättning mycket väl göra det.
 • Dem kan inte användas där det skulle ha stått de, däremot kan man enligt svenska grammatikregler använda de där det egentligen skulle stått dem (även om det egentligen inte är så snyggt). Är ni osäkra på om det ska stå "de" eller "dem", använd "de".
 • När något ska ske ska "kommer" alltid ha ett "att" efter sig senare i meningen. Detta "att ligger ofta direkt efter "kommer". GLÖM EJ DETTA! Att inte ha det är talspråk och gör en text svårare att tolka.
 • Byt inte tempus mitt i en mening eller en paragraf, om inte skrivreglerna för spelet specifikt anger att så ska göras.
 • Glöm inte "har", "ha", eller "hade" vid användning av tredje och fjärde tempuset (perfekt och pluskvamperfekt), med andra ord något som "har" hänt eller har hänt med utgångspunkt från ett tillfälle i det förflutna ("Hon hade inte gjort det än"). Att missa detta är vanligt i talspråk, men ser ofta idiotiskt ut i text.
 • Inled inte meningar med "och", "eller", "så", "men" eller liknande ord om det inte är absolut nödvändigt.

Övrigt

 • Tilltala aldrig läsaren direkt med "du" och "ni" utan använd ord som han, hon, rollpersonen, spelaren, spelledaren, och så vidare. På vissa ställen kan det dock vara lämpligt att ge order och riktilinjer direkt, till exempel vi råd till spelledaren, varvid direkt tilltal nyttjas utan användning av du och ni.
 • Var överdrivet tydlig när du skriver regeltexter, det finns alltid någon som missförstår eller som tycker om att hitta kryphål.
 • Var absolut inte överdrivet tydlig när du skriver skönlitteratur, det blir bara tjatigt.

Disposition

Beroende på vad det är frågan om för text, ska de läggas upp på vissa specifika sätt:

Exempel: Läggs i separata rutor eller väl markerade avsnitt. Varje exempel har en rubrik.

Faktarutor: Separata små texter. Kan vara tips, frivilliga regler, information som inte har med saken att göra, och sådant. Markera dem nog eller lägg dem i separata rutor. Ska ha en rubrik.

Förmågor och begränsningar: Skrivs nya sådana, ska de konstrueras som i reglerna. Begränsningar har två nivåer och en rubrik. Nivår I är den lindriga nivån, medan nivå II ger riktiga problem. Förmågor har rubrik, krav, nivå I, nivå II och nivå III. Vad krav anges vad en rollperson behöver ha eller vara för att kunna skaffa förmågan. Nivå I är grundnivån. Nivå II är elite- eller veterannivån som ger riktigt mäktiga bonusar och förmågor. Nivå III är episk och ska ge förmågor och bonusar som gör rollpersonen nästan övermäktig. Se regelboken för hur rubriker och bokstäverna inom parentes i dessa hanteras.

Informationstexter: Dessa kan i stort sett läggas upp hur som helst. Se dock till att använda de olika rubriknivåerna och dela in texten på lämpligt sätt. Avsnitt som är längre än en halv sida är ofta för lång och bör delas upp i fler rubriker eller underrubriker.

Kartor: Behövs kartor med rums- och miljöbeskrivningar för något ska det läggas upp på ett av två sätt. Oavsett vilket måste dock en karta finnas. Om du inte klarar att skapa en snygg karta för tryck, räcker det om du gör en enkel sådan som referens åt våra kartritare. Rum och områden och annat viktigt ska sedan vara markerade med nummer eller namn på kartan, vilka sedan måste beskrivas i text. Dessa beskrivningar är de som kan göras på två sätt. Behövs inga större detaljer och om det är meningen att spelledaren ska kunna bygga ut allt räcker det om de listas upp i en punktlista med namn eller nummer följt av namn innan själva beskrivningen. Behövs något längre ska varje rum ha en egen rubrik (rubriknivå 6) samt paragrafrubriker (rubrik, följt av kolon, följt av textmassa - allt utan radbryt). Dessa rubriker ska ta upp "Översikt:" (generell beskrivning och vad rollpersonerna lett lägger märke till), "Detaljer:" (dolda saker, småsaker som upååtäcks om rollpersonerna tittar noga, saker i behållare och skåp, och dylikt), "Utmaningar:" (fiender, djur, väsen, magi, säkerhetssystem, spelledarpersoner och saker som kräver en konflikt eller ett eller fler tärningsslag) och "Spelledartips:" (allmänna råd och tips om vad rummet/området kan användas till, om extra händelser kan kopplas till det och liknande).

Rubriknivåer: Spelet innehåller sex rubriknivåer plus paragrafrubriker. Nivå 1 är för huvudkapitel enbart. Böcker har vanligen en till tio sådana. Rubriknivå två är för underkapitel. Varje huvudkapitel brukar ha en eller flera sådana. Nivå 3 är den första brödtextnivån och används som huvudindelare av avsnitt och ämnen. Rubriknivå 4 används för att dela upp text i nivå 3 eller för att lägga sådant som förmågor, samlingar med fakta och liknande. Nivå 5 används inte lika ofta, men används för att beskriva enskilda objekt eller saker, eller för att dela upp längre textavsnitt. Nivå 6 används sällan, främst för att beskriva saker som är underodnade nivå 5. Paragrafrubriker är sådana som inleder en paragraf. De följs alltid av kolon.

Spelvärden: Värden för spelledarpersoner, fordon, organisationer och dylikt ska alltid skrivas enligt de mallar som har använts i regelboken.

Tabeller: Tabeller kan skapas på två olika sätt. Första varianten är att sätta en rubrik, följd av radbryt. Skriv sedan alla kolumnnamn och använd tab som avdelare. Avsluta med radbryt. Varje tabellrad skrivs sedan som kolumnnamnen: kolumntexter avdelade med tab och avslutad med radbryt. Andra varianten är att helt enkelt skapa tabellen och se till att hela tabellen ligger på en sida i dokumentet. En sådan tabell ska ha tabellhuvud för rubriken, en rad för kolumnrubriker och sedan själva tabellinnehållet.

Vapen och utrustning: Läggs väl avdelade och inleds med paragrafrubrik. Regler och beskrivning ska finnas med. Vapen och rustningar ska även finnas i en tabell med samma utseende som motsvarande tabell i regelboken.

Äventyr - Inledning: Äventyr ska ha ett mycket specifikt upplägg. Inled med ett par förklarande paragrafer. Sammanfattning (rubriknivå 3) går sedan igenom hela äventyret på en halv till en och en halv sida. Beskriv hur äventyret är tänkt att spelas och ungefär vad som kan hända och sedan hur det troligen kommer att avslutas.

Äventyr - Rollpersoner och spelledarpersoner: Rollpersonerna (nivå 3) är nästa. Här beskrivs vilka som kan spela , vad som krävs av rollpersonerna, om de behöver yillhöra en viss organisation, om de måste ha vissa kunskaper, om de måste vara stridsinriktade, om någon viss nationalitet behövs, om vissa språk måste kunnas och om rollpersonerna måste vara aktiva 1988 eller nutid. Huvudaktörer (rubriknivå 3) tar upp de viktigaste spelledarpersonerna, dä varje person beskrivs under rubriknivå 4. Aktörer (nivå 3) tar upp alla namngivna viktiga fiender, allierade och neutrala personer. Varje person ligger under en egen rubrik (nibå 4). Underhuggare (nivå 3) tar upp alla dussinmotståndare och oviktiga personer. Varje grupp/person ligger under sin egen rubrik (nivå 4).

Äventyr - Fraktioner: Fraktioner (nivå 3) är en viktig rubrik som beskriver alla fraktioner, grupper, enskilda mäktiga personer och organisationer och deras mål, samt vad de tycker om alla andra fraktioner. Inled beskrivningen av varje fraktion (rubriknivå 4) med en kort tex som sammanfattar vilka det är, vad deras roll i äventyret är och vad de har för mål. Sätt sedan en punktlista med varje annan fraktion och beskriv kort vad aktuell fraktion anser om dem. Även om fraktionen inte vet vilka vissa fraktioner ska de finnas med. Rollpersonerna ska vara en av fraktionerna.

Äventyr - Själva äventyret: Inledning (rubriknivå 3) är nästa viktiga rubrik. Här beskrivs hur äventyret börjar, hur rollpersonerna får sit uppdrag, var de är, inledningsscen och sådant. Uppdrag A, B, C, D, et cetera (nivå 3) är själva äventyret. Varje delmål och huvudavsnitt eller akt finns i varsitt uppdrag. Uppdraget inleds med en kort sammanfattning på en mening eller två, samt med en paragraf som anger hur mycket hjältepoäng och eventuell rekvisition som rollpersonerna får under och efter uppdraget. Första underrubriken är sedan Miljö (nivå 4), följt av Befolkning (nivå 5) och Platser (nivå 5). Miljö tar upp var uppdraget utspelas och hur området, landet, gården, staden, eller vad det nu är ser ut och vilka som bor där. Befolkning går in närmare på ortsbefolkning, monster, varelser, speciella personer och dylikt som finns där och som rollpersonerna kan träffa på. Beskriv hur de är i största allmänhet, vad de tycker om främlingar och hur kulturen är. Platser tar upp viktiga platser. Beskriv dem i den mån det behövs. Sätt sedan varje extra viktig plats under sin egen rubrik (nivå 6) och beskriv dem närmare - glöm inte kartbeskrivning om sådan också finns. Kartor med tillhörande detaljbeskrivning ska, enligt ovan, ha varje rum under en egen rubrik (nivå 6). De läggs därför som rubriknivå 5 direkt efter platser och underrubriker har skrivits. Dessa platser är ofta mycket viktiga och förtjänar bättre synlighet. Handling är nästa viktiga underrubrik (nivå 4) till Uppdrag-rubrikerna (nivå 3). Här beskrivs allt som händer under uppdraget. Ta med eventuella tidsramar, scheman, viktiga händelser, potentiella händelser, vad som kan hända om rollpersonerna gör på olika sätt, vad målet med uppdraget är, hur rollpersonerna når det och vad som händer när de har klarat det. Beskriv varje uppdrag på detta sätt. Sista rubriken är Epilog (nivå 3), där äventyrets avslutning beskrivs, om rollpersonerna får någon belöning, vad som händer inblandade parter sedan och om det får konsekvenser för rollpersonerna. Följ upplägget på introäventyret i regelboken så kan det inte gå fel!

Termer och spelspecifika skrivregler

Det är viktigt att du följer de skrivstandarder som har specificerats för spelet. Detta inkluderar följande:

Attribut: Det finns 16 attribut. Alla inleds med stor bokstav.

Expertiser: Expertiser skrivs med stor bokstav. I och med att en expertis kan heta vad som helst finns ingen lista med dem.

Följ officiellt material: Det är viktigt att du följer officiellt material när du skriver saker, så att du inte hittar på något som motsäger något som redan har publicerats. Fråga helst Tina innan du lägger till något udda, bara för säkerhets skull.

Förmågor och begränsningar: Förmågor och begränsningar inleds med stor bokstav. Vid krav, referens till en specifik nivå och när en persons förmågor och begränsningar används måste namnet följas av en romersk siffra. Den romerska siffran anger vilken nivå det är frågan om. I regelboken beskrivs nivå I och II. Nivå III finns för förmågor, men är inte beskrivet mer än för ett fåtal förmågor än så länge.

Genus: Personer som man inte vet könstillhörighet på ska refereras till i feminin form (hon, henne, hennes, et cetera). Varelser som inte har något kön eller som inte tänker på sig själv som han eller hon ska refereras till som "den", "det" eller vad det än är för något (som äldsten, skelettet, et cetera).

Sekundära attribut: Inleds ej med stor bokstav om ordet inte inleder en mening.

Stavning av vissa ord: Det finns ord som kan stavas på flera sätt. I Skuggornas mästare stavas de vanligaste av dessa: "ska", "symptom", e-post eller mail (inte mejl).

Stunts: Alla stunts skrivs med stor bokstav. Kostnaden i stuntpoäng sätts alltid före namnet inom hakparenteser.

Svagheter: Svagheter börjar alltid på stor bokstav. temporära svagheter inleds med ett minus och skadesvagheter inleds alltid med ett plus. Handlar det om en svaghet som någon ska eller kan få måste även attributet som påverkas anges. Attributet skrivs då inom parentes efter svaghetens namn. En skadesvaghet kan se ut +Bruten näsa (Uppmärksamhet -1).

Svårighetsgrad: Svårighetsgrad inleds med liten bokstav. Modifikationer av svårighetsgrad skrivs plus eller minus samt en siffra efter "svårighetsgrad". Grundsvårighet för en situation skrivs som ett värde följt av plus eller minus. alternativt bara 0, inom hakparenteser. En normalsvår situation att lösa skrivs "svårighetsgrad [0]". Något som försvårar för rollpersonernas tärningsslag skrivs till exempel "svårighetsgrad -1".

Tempus: Generellt sett kan man säga följande. Både "idag" och hela år 1988 räknas som nutid i regler och informationstexter. För äventyr och dylikt räknas oftast bara en av dessa som nutid. Saker händer och görs då, de har inte hänt eller kommer att hända. Saker innan dess har hänt eller hände. Saker i framtiden är sådant som kommer att ske (eller görs i nutid beroende på text). Allt är rätt flexibelt och undantag finns överallt, speciellt när det gäller tidsresor. Se bara till att inte blanda tempus på fel sätt. Ska de blandas bör det göras enligt dessa regler, eller efter specificerade händelser i till exempel äventyr.

Tidsangivelser: Tid delas upp i ett antal olika enheter i Skuggornas mästare. En kampanj består av flera äventyr och kan hålla på över flera års tid i verkligheten. Ett äventyr är en specifik händelsekedja med början och slut och består vnligen av ett eller fler uppdrag. Ett uppdrag är en enskild händelsetråd där rollpersonerna har ett mål eller ett äventyrs delmål att nå. Uppdrag består av flera scener, mellanscener och konflikter. En scen är händelser på en plats vid en enskild tidpunkt. Scenen tar slut när rollpersonerna lämnar området eller om spelledaren snabbspolar framåt en stund. En mellanscen är allt från tillbakablickar ill sådant som händer på andra platser. En konflikt är något som en scen kan övergå i eller som helt ersätter en scen. Konflikter slutar vanligen med att folk blir skadade eller ledsna. En stridsrunda är drygt 5 sekunder, eller så kort/lång som den behöver vara. Handlingar är från bråkdelen av en sekund upp till en stridsrunda i längd och är något som främst nyttjas för att mäta hur många olika saker någon hinner med på stridsrunda.