Mylinglogo

RSS-banken

RSS-banken är Mylings försök att samla ihop så många svenska nyhetsflöden om rollspel som möjligt på ett och samma ställe. Säg därför gärna till om det är någon som vi verkar ha missat. Använd länkarna till höger för att komma till respektive hemsidas nyhetsutskick. Allt presenteras nedan. Mer detaljerad information om varje inlägg nås via rubriklänken. Den som vill prenumerera på nyhetsflödet i sin RSS-läsare kan trycka på den gröna RSS-symbolen.

BildBild

Tusen mil bort

En ny subklass till DnD v5, tänkt till Gigantua.

Cybernetic sorcerous origin.

På något vis har du förändrats.Det kan vara en mekanoitisk demon som har bundits i din kropp, kanske har de Grå Barderna sammanfogat dig med (eller av) utomvärldsliga substanser. Det viktiga är att din kropp och själ är modifierad.
En ständigt växande del av ditt väsen är något annat än din ursprungliga form, det är en blandning av parasit och symbiot som anpassar sig efter dina behov. Rent mekaniskt är du en sorcerer, men magin är snarare "teknologisk" än arkan. Dina spells är rena funktioner av din nya form. Och bör beskrivas därefter. För en betraktare är det omöjligt att missa din modifierade natur.

Förmågor. Du kan alltid välja en förmåga från en lägre level.


Lvl 1. Välj 1 av följande.

Infogat vapen- Du har ett slashing eller piercing vapen monterat på din kropp, du räknas som proficient med detta och kan ej bli avväpnad (förutom genom lemlästning såklart) skada: d6 + Ability Str eller Dex.

Pansar- AC ökar med 1.


Lvl 6. Välj 1 av följande.

Darkvision 60 fot.

Självreparerande system- Återfå d10+ sorcerer level HP. Måste ta en short rest innan den kan användas igen.


Lvl 14. Välj 1 av följande

Resistance mot ickemagisk skada.

Resistance mot magisk skada.


Lvl 18. Välj 1 av följande.

Advantage på alla saves.

Odödlighetssystem- Advantage på deathsaves.
Spells. Du väljer spells som en sorcerer, men från wizards lista. Alla spells du väljer måste på ett "rimligt" sätt kunna beskrivas som fysiska modifieringar.Sun, 14 Jun 2015 15:06:00 +0000

Gigantua. Förr, nu, världen utanför. Teorier.

Gigantuas upptäckt.

Gigantua fanns alltid i de primitiva folkens myter och drömmar. Våghalsiga äventyrare begav sig ibland dit på jakt efter skatter, kunskap och sitt öde. Ingen kom någonsin tillbaka.

Vem som slutligen tog sig in i staden och betvingade dess hjärta är okänt. Ingen vet när eller hur det hände. Ingen vet om varelsen som använder namnet Kalifen är samma person som upptäckaren. Vissa frågor är helt enkelt farliga att ställa och omöjliga att finna svaren på. Det är helt enkelt en godtagen sanning att Kalifen betvingade staden för 1000 år sedan och rättmätigt har härskat sedan dess.

Gigantua, dyrkad och älskad.

Gigantuas byggare är okända och försvunna i historiens dimma. Ingen utmanar Kalifens ägande av staden.

Staden har blivit en fristad från världens skräck och orättvisor. Låt gå att Gigantua är en plats fylld av korruption, sjukdomar, konflikter och omoral. Staden är ändå en bättre plats än världen utanför. I Gigantua vet de boende vem som styr och vem som kommer styra under resten av deras liv i staden. De hotas inte av barbariska horder eller religiösa korståg. Kalifen kräver inte deras dyrkan, med deras tionde kan utan felaktighet betraktas som ett offer, Kalifens lagar kan betraktas som en guds bud, stadens byrokrati kan betraktas som ett prästerskap och Kalifens garde är som en straffande hand från ovan.


Vad finns utanför Gigantua?

Man kan hävda att ingenting finns utanför Gigantua. En enorm kontinent med vildsint varierande klimat sträcker ut sig. Österut finns ett örikt hav.
Små riken och kejsardömen ligger spridda över kontinenten. Där de fasta civilisationerna inte har slagit rot härskar nomadiska stammar eller vidunder.
Humanoida folkslag dominerar kontinenten, men bitvis kontrolleras världen av andra varelsers nationer. Gudar, konungar, magiker och kulter styr sina folk som de själva vill. Teknologi och vetenskap ligger överlag på samma nivå som under vår egen mörka medeltid. Med ibland förvånande lokala variationer.

Under århundraden har historier om Gigantuas prakt och välstånd spridit sig över världen. Varje år lämnar otaliga mängder varelser sina hem och påbörjar den farliga resan mot staden. Avfolkningen leder ofta till svält och anarki i de länder som drabbas. Där dessa färdas läggs nationer i spillror, städer plundras och religioner byts ut eller försvinner.
Den ofta flera år långa färden mot staden är mycket farlig. Det är ofta omöjligt att veta vad man kommer tvingas passera på vägen. Vandraren måste övervinna obekanta klimat, svårpasserad terräng, rövare, monster, krig, mystiska spår efter uråldriga civilisationer, spökstäder och sin egen otillräcklighet.


Den svarta magin.

I en värld som nyligen tagit sig ur den totala barbarismen och börjat sätta bopålar är gudarnas makt stor. Varelser med övermäktig makt kan ofta komma att betraktas som gudar. Ofta handlar det om drakar eller demoner, men ibland även magiker, andeväsen eller mer obskyra entiteter.
Druidism är en stark och vidsträckt tradition men nationsomfattande nätverk. Men under de senaste århundradena har tempel byggts och mer organiserade religioner och magikerordnar växer fram i städerna. De är fortfarande ganska historielösa, deras traditioner oförfinade och deras tillgång till artefakter och alkemi är begränsad. Den vanligaste genvägen till magisk makt är och förblir blod. Ju desperatare tiderna blir desto ihärdigare blir offerriterna.


De Grå Barderna.

I en stad stad förstörd av svält eller i ett slavskepps buk, i den väntande kön mot en despotisk tyranns huggkubbe eller kedjad och förd mot ett påtvingat äktenskap i en okänd guds namn, väcktes en tanke. Ingen vet vem som var först att komma till insikt. Men det finns många legender. De har alla ett fåtal detaljer gemensamt.
Långt från Gigantua, på en plats som blivit mångdubbelt värre efter avfolkningens början, sade en ung människa, "Vem har gett Kalifen rätten att göra detta mot världen?".

Under hundratals år har en filosofi spridit sig i nationer långt från Gigantua. Härskare, magiker och gudar har alla uppmärksammat uppmaningen från den namnlösa människan. Förbund mellan nationer har slutits. Krig har jämnat ovilliga nationer vid marken och förslavat deras folk. Flottor har byggts, onämnbara ting har åkallats, miljoner varelser har offrats i ritualer, experiment och expeditioner. Allt i befriandet av Gigantuas namn. En folkrörelse, eller kanske en meganation har uppstått. För dem är Gigantuas välstånd ett hån, de vill sprida stadens rikedomar och kunskap i världen. De vill befria sin kontinent från Kalifens förtryck och är beredda att korsa alla gränser för att nå sitt mål, om de nu kan hitta fler gränser att korsa. De Grå Barderna har inget specifikt styre, men ett antal krigsherrar, filosofer och några få gudar har stor makt över delar av deras resurser.

Megalithia Tusenöga är en drygt 30 år gammal kvinna av mänskligt ursprung. Hon har genom hänsynslöshet och briljant retorik slagit sig fram till att få ansvar över den första vågen in i Gigantua. Det sägs att hon har skickat tusen spioner med order att omvända befolkningen. Som en garanti för deras lojalitet har hon tagit sina tjänares vänstra öga och ersatt med parasitiskt implantat. De avlägsnade ögonen påstås hon ha sparade i ett enormt galleri, via dem kan hon hypnotisera sina tjänare eller läsa deras tankar. Megalithia tänker inte misslyckas med sitt uppdrag.

Fri, 26 Sep 2014 10:05:00 +0000

Gigantua. Modifierade kroppar.

I Gigantua är kroppsmodifikationerna på uppgång. I nuläget är det i första hand tre olika kulturer som nyttjar detta o varierande form, men minst en är på uppgång. Här är en första genomgång av de tre huvudsakliga varianterna, i dess obalanserade skönhet. Det är inte ett färdigt system, utan snarare en skiss.

Grundregler.

Alla kan skaffa kroppsmodifieringar, oavsett ras eller klass.
En person kan som mest ha sex modifieringar, en per arm och ben, samt en i bål och en i huvudet.
Är modifieringen ett vapen eller en attack så är du "proficient" när den används.
Är modifieringen rakt av "pansar" så ökar din grund (10) AC med ett.
Det är alltid en action att använda en modifiering. Utom för "pansar".
De olika typerna av modifieringar har egna, ytterligare regler.

Vad gör en modifiering?

En modifiering ersätter eller förändrar din kroppsdel så att den får ytterligare egenskaper.
De vanligaste modifieringarna är:
Vapen. Antingen ett utfällbart vapen eller så är det där permanent. Helt valfritt. Vapnet är oftast en modifiering av en arm, men inte nödvändigtvis. Välj ett valfritt enhandsvapen som är monterat. Det följer alla normala regler för vapnet, men kan ej avväpnas eller kastas.
Rustning. Ökar grund (10) AC med ett per rustningsmodifierad kroppsdel.

Sedan har vi de mer exotiska modifieringarna. Dessa funkar som Cantrips och Spells, där modifikationen i sig ersätter alla Components.
Cantrip. Modifikationen härmar effekten av en cantrip, men fluffet är ändrat så att det matchar modifikationstypen. Alla Cantrips är tillåtna så länge spelgruppen tycker det känns rimligt. Som en Cantrip så kan modifikationen användas obegränsat antal gånger. Modifikationen ökar i kraft som en cantrip, men det är rollens sammanlagda level som räknas.
1st-level spell. Modifikationen härmar effekten av en 1st-level spell, men fluffet är ändrat så att det matchar modifikationstypen. Alla 1st-level spells är tillåtna så länge spelgruppen tycker det känns rimligt. Modifikationen kan användas 1 gång, sedan måste användaren ta en "long rest". Modifikationen kan kastas som högre nivåer, med maxnivå motsvarande användarens level/3.

Orchernas mekanik.
Den Orchiska mekaniken är ett nytt påfund med oklart ursprung. Den används nästan uteslutande av erfarna orchiska krigare som ersatt förlorade eller allvarligt skadade lemmar. Visuellt består den av förvirrande skrotkonstruktioner. Ingen civiliserad varelse skulle frivilligt skaffa den här typen av modifieringar.
Nackdel: Charisma sänks med ett per modifiering, vid varje användning av en spell-liknande modifiering är det 1 på 4 att modifieringen inte fungerar och behöver en "kort vila" för att lagas.

Pulpfolkets* Metallurgi.
Metallurgin är väldigt ovanlig i staden. Den går i nuläget inte att köpa utan kan endast förtjänas i Pulpfolkets tjänst. Den består visuellt av olikfärgat glas samt flytande metall.
Nackdel: Charisma och Constitution sänks med ett vardera per modifiering.

De Gråa Bardernas Parasitik.
Genom att åkalla och binda ett utomvärldsligt ting i användarens kropp, sedan via ritualer och stimulans få tinget att blomma ut i valda delar av värdkroppen skapas Parasitiken. De modifierade delarna av användarens kropp får ett uppenbart demoniskt utseende. Tänk skrämmande tentakler, lysande spröt eller snigelliknande hud. Parasitiken är ofta en "belöning" eller ett "straff". I nuläget är den okänd i staden, men Parasitikiskt förstärkta kultister finns i staden...
Nackdel: Charisma sänks med ett per modifikation. Sedan flyttar användaren ett steg närmre Chaotic Evil per modifikation. När användaren når Chaotic Evil så tjänar denne De Gråa Bardernas Uppror. Spelaren väljer själv vägen genom alignmentkartan, men måste alltid röra sig mot Chaotic Evil.

Exempel: Grön pil visar en roll som börjar på LG och sedan har skaffat 4+ modifieringar. Röd pil visar en roll som börjar på LN och sedan har skaffat 3+ modifieringar.* Förmodligen kommer det folket att få ett annat namn.

Thu, 25 Sep 2014 12:37:00 +0000

Gigantua. Fluff 2, Lagen.

Gigantua har lagar på flera olika nivåer. Viktigast är Kalifens lagar. De måste respekteras av alla men är få till antalet. De upprätthålls av Kalifens garde, ett nätverk av byråkrater samt en tradition av lönsamt angiveri.
Förklaringar till lagarna har aldrig angivits, men det är i ärlighetens namn oväsentligt. Den som vill leva i staden följer lagen.

Kalifens lagar:

 • Ingen får skada staden. Den här lagen är väldigt svårtolkad, men det är oftast uppenbart när någon bryter mot den.
 • Ingen får föra in en armé i Gigantua. Garden och arméer som uppstår i staden är helt ok.
 • Inga gudar får vistas i Gigantua. En väldigt tydlig lag, som ofta bryts. Men den respekteras av gudarna, som sköter sina affärer i staden ytterst snabbt och diskret.
 • All handel beskattas. Kalifen förväntar sig 10% av all vinst i staden. Ofta går det att undfly beskattningen en tid, men de påkomna straffas vansinnigt hårt.
 • Ingen får leva i Gigantua i mer än 100 år. Odöda, demoner och andra ickelevande varelser är undantag.

Under Kalifens lagar finns gott om lokala tillägg. Härskare i stadsdelar och folkgrupper är fria att leva under och upprätthålla egna lagar så länge dessa inte går mot Kalifens lag. Om någon driver in egna skatter skall denne ge 10% av dessa till kalifen.

Kalifens straff:
 • Alla brott mot Kalifens lag straffas med döden.


Bonus.

I Gigantuas underjord finns ett fruktat kannibalfolk. De målar sina kroppar, smyckar sig med benknotor och för sina smäckra stridskanoter ut i stadens kanaler om nätterna, i jakt på kött och guld. Deras namn är deras yrkesbeskrivning. Rulla 2T6.

Namn del ett:

 1. Blods
 2. Våg
 3. Ödes
 4. Slingrande
 5. Strids
 6. Monster

Namn del två:

 1. Tunga
 2. Linjen
 3. Kryparen
 4. Båten
 5. Öga
 6. Dykaren.

De har inte överdrivet många namn, för de har inte överdrivet stora behov av olika professioner.

Wed, 24 Sep 2014 11:50:00 +0000

Gigantua. Fluff 1.

För drygt 1000 år sedan upptäckte en okänd äventyrare staden Gigantua och dess hjärta. Denne fann fantastiska skatter och utropade sig till Kalif av Gigantua och att all form av handel var öppen, men att ingen fick skada staden eller störa handeln.
Kort därefter började folk av olika slag att strömma in. Allianser slöts, artefakter hittades och stadsdelar togs i besittning. På något sätt slöt kalifen ett avtal med det vildsinta Örnfolket som årligen skickar en tribut på 1000 av sina främsta krigare för att bilda kalifens garde.

Magiker och religioner flyttade sakta in. Kalifen krossade flera kuppförsök med förbluffande makt.
Nuförtiden har staden flera miljoner invånare i ett komplicerat ekosystem baserat på missuppfattningar, kompromisser, handel, våld och kontanter. Kalifen ses av många nästan som en gud, så även på många platser runt om i världen.

Inga gudar får vistas i Gigantua, därför agerar kulter och halvgudar i deras namn.

Långt bort har något kallat de gråa bardernas uppror samlat stammar och civilisationer, deras agenter är redan på plats i staden. Korståget vill avsätta kalifen och utropa en av de sina som kalif av Gigantua. De skyr inga medel och har slutit pakter med de vidrigaste av makter. Detta är något som oftast avfärdas som helt meningslöst av Gigantuas befolkning.

De alviska klanerna flyttade alla in under de senaste 800 åren. Då det är olagligt att vistas i staden i över 100 år är det svårt att hålla en klan fungerande långsiktigt. Men det kan vara värt besväret. De kommer från väldigt olika och avlägsna platser, med ytterst varierande seder och stil. Gemensamt är deras hänsynslöshet och förmodade rikedom i kontanter och artefakter.

Norra Gigantuas gruvschakt har öppnats av en allians av tre dvärgklaner och ett otal dotterklaner. De har redan skördat enorma rikedomar i järn, juveler och magiska material. Infödda dvärgar drillas hårt och ingår sedan i försvarsgarden, där lär de sig ett hantverk samt bevakar gruvans, klanens, gardets eller sitt eget intresse. Skickliga hantverkare bjuds in från avlägsna dvärgnationer, så det är inte ovanligt att unga dvärgar tränas av de främsta mästarna.

Människor från världens alla hörn har hittat till staden, tagit med sin kultur och förökat sig. Det rör sig om alla former och färger. Allt från pulp-fi högutvecklade kulturer till knappt skrivande eller räknande 30-generationens elddemonsdyrkande träskjägare. De är oftast driftiga och måna om sin beväpning.

Orcher skeppas in i kullar vid riktigt låg ålder. De säljs som vakter eller krigare. Ibland kommer avelsorcher i staden undan, så här och var existerar orchkontrollerade områden. Den frifödda orchen är en överlevnadsmaskin i staden, men den har alla odds mot sig. Orcher dras ofta in i kriminalitet, och de utnytjas ofta till farliga uppgifter. Från orchfästena har det på senare år börjat komma rykten om mekaniska kroppsdelar och fruktansvärda förbannelser.

Den gäspande drakens folk har sakta ynglat fram en närvaro. De är segregerade efter sina ätter. Den gyllenfjällade varianten är för tillfället störst, tätt följd av de röda och de svarta. Även här råder stora kulturella skillnader. Men de är alla starkt knutna till elementen de härstammar från. Gemensamma drag är dock misstänksamhet mot icke-drakoniter och en stark tendens till lättja. Den vitfjällade stammen dyrkar en av sina honor. Hon påstås vara enormt stor, besitta enorm magisk kraft och kallas för Ishäxan.

Tue, 23 Sep 2014 08:58:00 +0000

Gigantua, eller, vad ska jag spela nu?

Efter att ha hittad D&D 5 i mitt knä för några veckor sedan har det snurrat lite tankar. "Vad ska jag använda det till" är kanske den vanligaste. Tidigare har jag varit Dungeonmaster för en ganska fri hexcrawl i OSR-anda. Den spelades med Lamentations of the Flame Princess, och den var kul. Men ärligt talat så hade nog jag roligare än spelarna. De ville helt enkelt ha lite mer regler att leka med, lite fler sätt att göra sina roller unika. Dessutom misstänker jag att de ville ha lite mer story och lite mindre mördarluffande.

Så jag tittade nyligen på Better than any man, blev kär och gav sedan upp hela tanken. D&D 5 känns som en dålig matchning och detta är ju mördarluffande i sitt esse.

Så tanken landade i Chronopia. Men jag har inga böcker kvar och känner inget behov av att skaffa dem igen. Dessutom har jag läst hela högen och spelat i den settingen ett otal gånger sedan den släpptes.

Sedan har jag i bakhuvet haft skelettet till en James Bond/ Barbarians of Lemuria kampanj ganska länge. Detta i kombination med ett nyligen väckt intresse för Warhammer, ett tidigare försök att skriva en Mutant Chronicles variant, enorma mängder lästa OSR-bloggar, massor med spelande genom åren och funderingar på att återuppliva bloggen.

Allt detta har marinerats i mitt kranium. Jag tänker mig helt enkelt att jag ska fila ihop en variant av Chronopia, anpassad för D&D 5.

Jag tänker kalla den för Gigantua. Den kommer vara en ganska skamlös kopia, men förhoppningsvis även innehålla en del spännande och kanske till och med nyskapande eget material.

I samband med detta kanske jag återstartar bloggen, det är åtminstone tanken.

Sun, 21 Sep 2014 13:04:00 +0000

"Jag spenderar mer på mitt hår än du tar för att döda någon."

I tjuvastaden är det ovanligt att interagera med adelshusens överhuvud. Därför.
Adelsgenerator för mindre viktiga familjemedlemmar. Presenteras i relation till släktens överhuvud eller den spelarna söker.

 1. Betrodd kusin
 2. Brylling till matriarkens far
 3. Oäkting till sonson
 4. Arvtagares yngre bror
 5. Arvtagares yngre syster
 6. Senil Gammelfarfar
 7. Ungtupp till svåger
 8. Tvilling
 9. Ingift och allmänt ogillad änka efter en fallen hjälte
 10. Multipla lönnmord överlevande vänsterprasslande ingift broder
 11. Sönderfilosoferat nervvrak till brorsdotter
 12. Brylling från landet
 13. Misstänkt oäkting till sonson
 14. Sedan länge hjärntvättad gisslan från annat hus
 15. Fortfarande trotsig gisslan från annat hus
 16. Ogillad yngre bror
 17. Bortskämd farfar
 18. Halvsyskon
 19. Favoriserad dotter
 20. Slösaktig svägerska

Wed, 30 Apr 2014 20:42:00 +0000

Skurkdetaljer.

I Tjuvastad finns tre typer av folk. De är Vanligt folk, Skurkar och Rollpersoner. Skurkar kallas alla som är viktiga för storyn, oavsett om det är kungen, en stadsvakt eller en rollpersons make.

Ibland behöver man veta mer om skurken än om hen dog av armborstlodet. Då får man snoka på något vis. Här är lite tabeller (vilken skräll!) med kanske användbar information.

Vad motiverar skurken? (Rulla valfritt antal gånger)

 1. Pengar
 2. Religion
 3. Nihilism
 4. Psykos
 5. Politisk övertygelse
 6. Apati
 7. Yrkesstolthet
 8. Drömmen om ett bättre liv
 9. Droger
 10. Status
 11. Något att bevisa
 12. Blodtörst
 13. Ingivelse
 14. Hämnd
 15. Psykopati
 16. Utpressning
 17. Heder
 18. Makt
 19. Hunger
 20. Mindrevärdeskomplex 

Vad har skurken för svag punkt? (rulla lite lagom)

 1. Har flera om varandra ovetande fruar/makar
 2. Sexuellt avvikande (nej, inte gay, hen har ett förhållande med ett träd eller dyl)
 3. Stora spelskulder
 4. Fuskat till sig spelvinster
 5. Kraftigt nedsatt syn på ena ögat
 6. Lättförfalskad signatur
 7. Glömsk
 8. Beroende av drog(er) eller alkohol eller båda
 9. Döende i sjukdom
 10. Litar inte på någon
 11. Spelberoende
 12. Lat
 13. Litar på för många
 14. Många fiender
 15. Fåfäng
 16. Kan inte sluta skrämma folk
 17. På väg att bli utbytt
 18. Alldeles för gammal
 19. Alldeles för ung
 20. Överskattar sig själv helt enormt
 21. Utpressad på grund av (rulla igen)
 22. Planerar att sälja sin själ
 23. Rullar alltid en tärning för alla stora beslut
 24. Tror sig vara utvald av sin gud
 25. Allergisk
 26. Golare
 27. Flera dåligt läkta benbrott
 28. Manodepressiv
 29. Bär mycket pengar och eller bling
 30. Måste hålla masken offentligt
 31. Litar för mycket på spådomar
 32. Har nyligen fått en mycket dålig spådom
 33. Planerar att lämna staden inom kort
 34. Avskydd av alla
 35. Är efterlyst någon annanstans
 36. Är desperat på jakt efter något 
 37. Medlem i förbjuden kult
 38. Kan inte sluta med utomäktenskapliga förbindelser
 39. Olyckligt singel
 40. Olyckligt gift
 41. Blir långsamt förgiftad
 42. Besatt av ytterst diskret demon
 43. Sjukligt besatt av rutin
 44. Tvivlar på sin gud
 45. Otrogen partner
 46. För dagbok
 47. Skyldig många tjänster
 48. Styrs av sitt barn
 49. Har mördare efter sig
 50. Är jagad av en skröna*. På riktigt
 51. Närmar sig katastrofalt svartmagiskt misslyckande
 52. Har mördat sin boss eller liknande
 53. Dricker endast vatten från sin egen brunn
 54. Inget ölsinne
 55. Dålig balans
 56. Olyckligt förälskad
 57. Pank
 58. Nykonverterad
 59. Har okontrollerbara barn
 60. Hypokondrisk
 61. Kan inte räkna
 62. Försöker sluta röka
 63. Nyförälskad och tankspridd
 64. Ytterst paranoid
 65. Övertygad om sin stridsforms överlägsenhet
 66. Känner sig manad att duellera
 67. Magbesvär
 68. Maniskt kartritande
 69. Fokuserar på studier
 70. Allierad med förrädare
 71. Säger för mycket
 72. Är livrädd
 73. Fastar
 74. Drömmare
 75. "Biktar" sig dagligen
 76. Snobbigast av alla
 77.  Strikt vegan
 78. Ytterst begränsat ordförråd
 79. Har en hobby som alltid går först
 80. Försover sig ofta
 81. Hatad av djur
 82. Rädd för det motsatta könet
 83. Blödarsjuk
 84. Glaskäke
 85. Har missuppfattat något extremt viktigt
 86. Ålderskris
 87. Vägrar våld
 88. Kan inte tala inför större grupper
 89. För många bollar i luften
 90. Ryggsmärtor
 91. Har ondare tvilling
 92. Allt är en bluff
 93. Synar alltid allt
 94. Utbränd
 95. Mörkrädd
 96. Ingått självmordspakt
 97. Pinsamma tatueringar
 98. Pryd
 99. Satsat ALLT på ett kort
 100. Tror på sina egna lögner

 * Mer om tjuvastadens skurkjagande skrönor nån annan gång kanske.

  Tue, 25 Feb 2014 03:08:00 +0000

  Instant skelett till fisktank eller världskarta (materialsport)

  Greppa några av dina Storycubes (spelar nog ingen roll vilket set du har), greppa även en näve dominobrickor, släpp allt detta på ett papper eller på golvet.

  Titta på röran.

  Tolka såhär: Det tärningen visar finns där den ligger. Avstånden mellan tärningarna ger relativa avstånd i spelet.
  Dominobrickorna knyter ihop tärningarna med varandra (brickan du anser är mellan två tärningar, med ögonmått och höftning) såhär: Om brickan har prickarna uppåt så finns det en känd konflikt (eller liknande) mellan vad nu tärningarna tolkas visa. Om brickan har prickarna nedåt så är det en konflikt (eller liknande) på gång mellan de två tärningarna (vänd upp den efter att ha noterat på ett papper eller liknande att konflikten inte är påbörjad). Prickarna närmast en tärning avgör tärningens styrka i konflikten (så en 2/6a antyder en ganska ojämn konflikt). Om du har tur knyts tärningar ihop med många andra...

  Gör grovjobbet själv.

  Sun, 16 Feb 2014 19:00:00 +0000

  Artefakt och ledtråd.

  I spelet kommer magiker behöva ha artefakter för att använda besvärjelser. Vilken artefakt krävs och var hittar man den? Rulla 1-4 D8 och få resultatet. De två första kolumnerna ger namnet på artefakten, eller kanske en beskrivning av den. De två följande kolumnerna ger en ganska luddig ledtråd om var artefakten finns just nu, eller kanske bara var man ska börja leta.


  1 Amenophis        1 Skrifter        1 Slukades        1 Av djungeln.
  2 Astes                2 Spegel          2 Förlorades     2 I strid
  3 Arbastutanifs     3 Sköld           3 Stals              3 I stad
  4 Bentreshpus      4 Gravmask     4 Köptes           4 Av magiker
  5 Lamentus          5 Särk             5 Dyrkas           5 Bland Vildar
  6 Neb-uers           6 Altare           6 Gömd             6 I sand
  7 Renenets           7 Kranium       7 Begravd         7 Till havs
  8 Uapats              8 Ättling          8 Ägs                8 Av Lönnmördarkult

  Som vanligt gör jag riktigt fult.

  Fri, 31 Jan 2014 14:43:00 +0000

  Tjurens tid. Bakgrund.

  Efter otaliga mannaminnen närmar sig Tjurens tid sitt slut.

  De löst sammanhållna klanerna har på flera platser blivit bofasta och byggt sina stenenklaver. Ätter har ersatt Tjurhärskarna som det nya styrande skiktet i vad som förhoppningsvis kommer kunna kallas civilisationen. Störst framgångar går att finna i de så kallade Klanländerna och längs Saltmarkens utkant. Där har myntsystem utvecklats och ett formaliserat lärande under så kallade mästare börjat spira. De nya gudarna och en relativ trygghet med lagar och murar har förfört massorna. Magiker har slutit sig samman och grundar sakta vad som kan bli en filosofisk standard. Framtiden i Skorpionens tid utlovar en ljus era av upplysning och välstånd.

  Men utanför de begynnande länderna härskar vildmarken och barbarerna. De gamla gudarna, sederna och skogarna vägrar erkänna att Skorpionens tid snart är här. I heliga grottor, runt lägereldarna och i den djupaste vildmarken samlas målade vildar, häxmästare och halvmänniskor. Tecken har skådats som säger att deras värld närmar sig ett slut, och undergången kan bara hållas tillbaka med blod.

  Detta är bakgrunden till Tjurens tid. En kampanjvärld, en kampanj och ett Barbarians of Lemuria hack.

  Under det två eviga gudarnas, Livgivaren (solen) och Den tusenögda (stjärnhimlen), uppsikt håller en värld på att ta klivet in i civilisationens tidevarv. Det är ett mycket osäkert och skakigt steg. Ätter sprungna ur mäktiga barbarklaner har här och var samlat sina vasaller i begynnande riken. Ett fåtal städer har byggts och fler grundläggs när spelet tar sin början. På vissa platser har handel och diplomati mellan rikena börjat göra trevande försök.
  Men vildmarken är mäktig och otämjd, varje steg länderna vill ta måste gå över barbarernas döda kroppar. Det är här Rollpersonerna kommer in i bilden. I en kombinerad roll som äventyrare, diplomater och spioner måste de göra sin del i att säkerställa civilisationens uppkomst. Eller kanske leda det heliga kriget mot de nya gudarna och den upprivna jordens folk.

  Tema/Stödord: Dinosaureryttare, barbarhorder, bankett, luftskepp, demoner, dueller, klädkod, konspirationer, vildmarksresor, svek, uppfinningar, hjältedåd, fältslag, halvgudar, resurshantering, politik, blod.

  Mon, 22 Apr 2013 21:10:00 +0000

  Middagen är serverad

  Här är något att tugga på, manipulera, korrumpera eller kanske bara umgås med i Vampire (eller annat mörkt och ungefär samtida spel). Den är skriven för N.Y på 80-talet och tanken är att rollpersonerna jagar bland vita engelsktalande människor (där de smälter in). Jag lade in lite för många ryssar.


  Lite detaljer helt enkelt, om någon skulle vilja interagera mer än att få sin d10 blood.

  Sun, 07 Apr 2013 16:02:00 +0000

  Dolkar är farliga.

  En rollperson kan alltid dra en dolk och anfalla samma runda, med ett lyckat smidighetsslag eller liknande kanske, eller automatiskt.

  Kommer detta öka mängden knivslagsmål i spel? förhoppningsvis.


  Sat, 09 Feb 2013 16:19:00 +0000

  (Nästan) värdelösa färdigheter (till havs)

  Om man gillar att sätta siffror på egenskaper och behöver något litet att fylla ut snabbspolade resor till sjöss med:

  Rollpersonerna får EFTER sin första havsresa (med sällskap förutom besättningen) nivå 1 i följande färdigheter.

  Shuffleboard.
  Skeet shooting.
  Prata väder.
  Skråla visor.
  Livsnjuta.
  Molnskådning.

  Dessa färdigheter testas med T6. Om man rullar färdighetens nivå eller lägre så anses det lyckat.

  Efter varje ytterligare resa höjs valfri av dessa färdigheter med 1.

  Färdigheterna används till att klara "Bekantskapstest". Under varje resa (innan höjning av färdighet) slumpar SL vilken färdighet som resans "potentiella kontakt" kan charmas av. Lyckas testet är personen användbar som kontakt EN gång eftersom en vänskaplig relation existerar. Misslyckas slaget så är personen inte charmad, men det finns något att bygga vidare på om en relation är viktig eller bara önskvärd.
  Färdigheterna kan förmodligen användas till massor med saker, men aldrig som stridsvärden eller liknande.

  En variant är att även skurkar sysslar med detta och att rollpersoner av och till tvingas till väderprat eller shuffleboard med livet eller mer som insats...

  Test mot någon (SLP eller medspelare) kanske är flest lyckade av tre tärningsslag eller något annat.

  Om man lyckas förnedra någon (SLP eller medspelare) totalt, 3-0, så får man välja att antingen höja aktuell färdighet med 1 eller få en relaterad epitet.

  "Vad ser det där molnet ut som? Mr. Bond?"

  Nej, det är inte bara användbart på havet. Jag bara tänkte på havet...

  ... Havet.

  Tue, 05 Feb 2013 05:09:00 +0000

  Mer Tjuvastad (kupp). Ett taktiskt minispel?

  Ok, en tanke.

  Rollpersonerna vill göra en kupp mot en bank. Så de rekar närområdet. Du har förberett ett antal kartor, för enkelhetens skull 6 stycken. Så steg ett är att spelarna rullar T6. Låt oss säga att de får den här:

  Gud vilken snygg karta.

  På kartan är inget utmärkt. Men vissa saker bör alltid finnas med. Gator, Vatten (ej med), Murar (ej med)... ja, spännande eller bara logiska saker.

  Sedan plockar man fram "Byggnadslistan". Den innehåller viktiga och oviktiga byggnader, samt det faktiska objektet.

  Ett exempel:

  Bank
  Bostad
  Flerfamiljshus
  Vaktstuga
  Smedja
  En kontakts byggnad
  En fiendes byggnad
  Bageri
  Hotell
  Bar
  Fattighus
  ...
  Ja, lite titlar på byggnader helt enkelt.

  Nu blir det hela spännande. Spelarna väljer ut en i gruppen som rullar en tärning. Sedan rullar du samma tärning. Den sida av spelledarskärmen som får högst resultat väljer en byggnad från listan och markerar en av byggnaderna på kartan. Helt plötsligt vet alla var banken eller vad som nu valdes ligger. Sedan gör den andra sidan samma sak. Proceduren upprepas lämpligt antal gånger (kanske någon rullar en T4 och båda sidor väljer så många byggnader). Hus som inte markeras som något räknas som, ja, statisthus eller något.

  För utökad spänning kan du ju ge varje byggnad 1 på T6 chans att vara en täckmantel för något. Kanske en rivaliserande liga eller en kult.

  Sådär, området är rekat och klart. Nu kan planerandet inför stöten börja.

  Det här ger ju sedan kartor över områden som kan användas igen och igen. Kanske blir en krog rollpersonernas stamhak, eller en smedja deras hemliga bas, vad vet jag. Det kan ju vara kul att döpa platsen till något.
  Detta är kanske även användbart för strider eller vad man nu hittar på i sin stad.

  En variant av detta är att kartan är halvfull med redan designerade byggnader och att bara ett fåtal går att placera "funktioner" på. Då blir det mycket mer taktiskt vad man väljer.

  Jag hoppas att jag inte glömde något viktigt och att ni fattar vad jag menar.

  Sun, 27 Jan 2013 02:23:00 +0000

  Projekt: Tjuvastad.

  Det här är kanske en grund till en äventyrsmotor.

  För att ha något att skriva så sätter jag en Fantasykontext.

  Tanken är: Rollpersonerna är (givetvis) frilansande problemlösare. De befinner sig i en stor stad, kanske med omgivande vildmark. I staden finns diverse grupper och personer på olika maktnivåer. Rollpersonerna är fria att interagera med dessa som de vill (men kan även vara knutna till en av dem). De olika grupperna vill att rollpersonerna skall begå brott åt dem.

  Grupper/Personer. (kallas grupp för enkelhetens skull)
  En grupp interagerar bara med grupper på samma maktnivå eller ett steg upp/ned. Att få fram en aktuell grupp är enkelt, Rulla en T6 eller en T3 (1- lägre nivå, 2- samma nivå, 3- högre nivå) beroende på omständighet.

  Maktnivå 6 (toppskiktet)

  1. Borgmästaren
  2. Adelshus 1
  3. Adelshus 2
  4. Magikerakademiens kollegium
  5. Handelsalliansens ordförande/ledning
  6. Biskopen
  7. Generalstaben
  8. Demonen

  Maktnivå 5 (Överklass och viktiga grupper)

  1. Stadsvaktens ledning
  2. Rik handelshen 1
  3. Rik handelshen 2
  4. Prästerskapet
  5. Officerare
  6. Magiker 1
  7. Magiker 2
  8. Adelshus 3
  9. Gillesrepresentant/mästare
  10. Exotisk miljonär

  Maktnivå 4-3 (Övre mitten av samhället)

  1. Stadsvaktsbefäl
  2. Handelshen 1
  3. Handelshen 2
  4. Tjuvarnas ledare
  5. Lönnmördarnas ledare
  6. Mindre religion/ Präst
  7. Gillesmedlem 1
  8. Gillesmedlem 2
  9. Oviktig magiker
  10. Rik familj

  Maktnivå 2 (Ganska oviktigt folk, men viss begränsad makt)

  1. Rövarband
  2. Tjuvliga 1
  3. Tjuvliga 2
  4. Grupp legosoldater
  5. Studenter
  6. Stadsvaktstuga
  7. Försäljare
  8. Hantverkare
  9. Lönnmördarcell
  10. Kult

  Maktnivå 1 (Hantlangare och fotfolk)

  1. Familj 1
  2. Familj 2
  3. Tiggarna
  4. Pilgrimer
  5. Stadsvakter
  6. Soldater
  7. Lärlingar
  8. Tjuv
  9. Lönnmördare
  10. Hälare


  Brott. Brott begås, straff förekommer, som någon sa. Förenklat funkar det såhär: (Rulla) grupp beställer (rulla) brott riktat mot (rulla) grupp.

  Här är några brott.

  1. Utblottande stöld
  2. Trivial/specifik stöld
  3. Kidnappning
  4. Mord
  5. Spionage
  6. Mordbrand
  7. Utpressning
  8. Plantering av bevis
  9. Förstörande av egendom
  10. Befria någon

  Och så lite uppdrag som en grupp kan behöva hjälp med.

  1. Smuggling
  2. Vakthållning
  3. Hitta försvunnen
  4. Förvara stöldgods
  5. Gömma flykting
  6. Agera bulvan


  Sådär... Ut å sno.

  Fri, 25 Jan 2013 23:14:00 +0000

  De första stapplande stegen mot Raketzon Mårten.

  Någonstans måste man ju börja, så jag börjar här...

  I den post-postapokalyptiska vildmarken (förklaring någon annan gång) kan spelarna tänkas stöta på grupper av NPC. Det handlar här om förmodligen ickefientliga filurer som kan bli viktiga kontakter eller kanske bara handelspartners. det är 30% chans att de har användbar information om närområdet.
  Dessa delas just nu upp såhär:

  1-2 Liten grupp. (2-12)
  3-5 Medium grupp. (4-24)
  6 Stor grupp. (6-60)

  Liten grupp:

  1 Jägare.
  2 Spioner.*
  3 Rövare.
  4 Tjuvar.*
  5 Missionärer.
  6 Upptäcktsresande.
  7 Kunskapare.
  8 Lumphandlare.
  9 Prisjägare.
  10 Flyktingar. #

  Medium grupp:

  1 Soldater.
  2 Handelsmän.
  3 Boskapsdrivare.
  4 Klan.
  5 Nybyggare.
  6 Sekt.
  7 Sekt.*
  8 Slavjägare. ¤
  9 Rövare.
  10 Flyktingar. #

  Stor grupp:

  1 Handelskaravan.
  2 Armé.¤
  3 Armé.*
  4 Ätt.
  5 Stam.
  6 Nybyggare.

  (* rulla en gång till för deras täckmantel, samma storlek)
  (# De flyr från en grupp som är en nivå större)
  (¤ 30% chans att de har en mindre grupp som fångar)

  Gruppen leds av en Person. (mer om personer någon annan gång)

  Tue, 11 Dec 2012 02:49:00 +0000

  Så går ett år i från vårt liv och kommer aldrig åter.

  Det var väldigt tidigt på morgonen den första December när Mattias satte sig vid datorn och började skriva. Han hade först tänkt skriva ett inlägg om "det krypande mörkret", del tre i vad han nu tänkte på som sin Mutant Cronicles prolog. Men tankarna ville inte nå tangentbordet. Så i stället funderade han på att inleda Mutant-projektet "Raketzon Mårten" eller kanske fantasykampanjen "Cloak and dagger". Men det är ju det där med att inspirationen måste vara på plats. Han upptäckte till sin fasa att det han faktiskt skrev var någon form av tankeflöde om sin egen inspirationsbrist. I puckad tredjeperson. För att rädda hedern bytte Mattias till förstaperson och jag funderar på vad som har varit underhållande på spelfronten i år.

  Gotchon var toppen, men jag spelade inget rollspel alls. Testade Arkham horror och släntrade överlag bara runt. Nästa år inväntas med (nästan) spänning.

  Svavelvinter och Fantasy! har jag läst och roats av, men faktiskt inte spelat.

  Jag spelade en aning Pathfinder i våras. Det var underhållande, men faller mig inte riktigt i smaken. Det är förmodligen "bygga gubbe" aspekten som stör mig. Att valmöjligheterna är så enorma och slutprodukten blir så smal.

  Jag har äntligen fått lira OSR/OSG/whatever. Skatter har hittats och mängder med "rollpersoner" har dukat under. Det är enormt stimulerande att rita dungeons och rulla HP åt horder med monster.

  Den fantastiska Mutantkampanjen jag spelade i har runnit ut i sanden. Det är den klassiska "Majoriteten av gruppen har slutat studera" fällan som har slagit sin rostiga björnsax i vårat kollektiva smalben. Det är ju inte en underhållande spelsak, men hamnar i uppräkningen ändå.

  Årets köp: En t20 i metall
  Årets hobby: Rollspel
  Årets spel: Basic fantasy
  Årets rollspelsinspiration: Rollspel.nu
  Årets kontrovers: Genus helt klart
  Årets besvikelse: Att jag och Andreas inte kommer någon vart med boken
  Årets Blogg: Boningen

  Frågor, tips, förslag, hot?

  Sat, 01 Dec 2012 03:15:00 +0000

  Mer STaHNSitSoSotF

  Det som komma skall, och nu.

  I styrelserummen mil över arbetarnas bostäder är mänskligheten sedan länge bortglömd. 

  En av gudakorporationerna ersatte sin ledning med en algoritm för maximal vinstgenerering. Den transhumanistiska ådran var stark och med nya solsystem i blickfånget jobbar det som snart är en helt människofri bolagsentitet mot den så kallade uppladdningen. 

  En annan av gudakorporationerna visste redan innan att något var på väg utifrån. Deras styrelse och övre skikt livnär sig på människokött och dyrkar tomrummet mellan Sol och Proxima Centauri. I bankettsalar av okrossbart glas och titanium dansar de vansinnets lov till ljudet av förlorade själars hopplösa skrik.

  De tre övriga är på intet sätt bättre, men styrs åtminstone fortfarande av människor drivna av gammaldags girighet. De använder sina överskådligt outsinliga resurser till förberedelser inför ett stort krig. För om ingen anfaller dem är det ju bara klokt att själv slå första slaget. Med psykologiska tvångsmetoder, cybernetik och hemligstämplade människoodlingar bygger de upp sina arméer. Ledningsgrupper tenderar att leva på hemlig ort och helt utan kontakt med omvärlden för att undvika mord och infiltration.

  Ett solsystem på sina axlar. 

  För den vanliga människan är livet hårt men stabilt. Det har passerat ett stort antal generationer sedan Jorden lämnades åt sitt öde. Skam eller skuld är sedan länge borta. Lönen som intjänas i fabriken, på varvet eller odlingen spenderas troligen på familjens överlevnad, alkohol eller något av stadens otaliga nöjesinrättningar. För den som har råd finns nästan vad som helst att köpa via den svarta marknaden.Den stora politiken och det antågande kriget är inget arbetaren märker av. I vissa städer lever människor tillhörande olika korporationer sida vid sida. I andra städer är befolkningen 100% "homogen".

  Lagen varierar mycket mellan olika städer och enormt mellan olika planeter. Men skjutvapen är alltid förbjudna och Gudakorporationerna har obegränsade rättigheter. De äger luften människorna andas, maten de äter och vattnet de dricker.

  En evig natt.

  Snart kommer även de inre världarna märka att något har förändrats. Det börjar som grafitti och vandalisering. En ökning av våldsbrott, självmord och missfall. En märkbar attitydförändring går genom städerna, det börjar bland de allra fattigaste och sprider sig sakta men säkert uppåt i samhället. Skepp på interplanetära resor kommer försvinna. Först några få, men fler och fler. Gudakorporationerna kommer isolera sig mer och mer från varandra, Kartellen marginaliseras och fylls sakta av de mest ineffektiva byråkraterna. Efter ett tag går det inte att tysta ryktena längre. Via tidningar (?) och TV (?) sprids historier i stil med "Mina grannar offrade djur i lägenheten", "Skräck i allas ögon när ny kidnappningsvåg sprider sig", "Skeppskyrkogård funnen i asteroidbältet", "Kulter mitt bland oss".
  Fler rymdbaser och kolonier kommer tystna. Och när förvirringen är som störst kommer Striden om Venus börja.

  Kött och stål.

  Soldaten är i 8 fall av 10 föräldralös. Den har tränats av en Korporation eller en underleverantör sedan tidig ålder. Ofta är soldatens kropp modifierad, de vanligaste varianterna är hormontillsatser eller cybernetik. Men mer exotiska varianter förekommer. Soldatens utrustning varierar enormt beroende på Korporation och uppgift, men generellt så är eldkraften motsvarande en 2000-tals attackhelikopter. Vapenteman är saker som micromissiler, nanokulor, maser, neutron, laserprojektorer och givetvis gatling guns.

  Kända trupper:
  (Namn/fortsatt namn/specialitet/anmärkning)
  1- Solar               1- Rangers             1- Bordningar             1- Lobotomerade bortom fruktan.
  2- Black sea        2- Throat cutters    2- Urban pacificering   2- Dödsdömda förbrytare.
  3- Asteroid          3- Smashers           3- Snipers/ Rangers     3- Prototyp-cybernetik.
  4- Atom              4- Burners              4- Infiltration/sabotage  4- Närstridsmästare.
  5- Hell                 5- Sons/daughters   5- "Fordonstyp"          5- Dåligt utrustade.
  6- Titanium          6- Eaters                 6- Tunga vapen           6- Bäst.

  En soldat som av någon anledning återvänder till samhället har en ytterst miserabel framtid att vänta.

  Sun, 25 Nov 2012 19:50:00 +0000

  Shock troops and hardboiled noir situations in the system of Sol of the future.


  possibilitas ratione

  I framtiden spred sig människan som ett virus ut i solsystemet. Först var Månen, där månbas 1-4 grundlade expansionen. USA och Kina styckade i hemlighet upp Jordens resurser och sakta men säkert omvandlades övriga länder till vasallstater. Upplopp och försök till revolutioner krossades obönhörligen och enorma propagandamaskiner formade allmänhetens uppfattning till att alla medel var godtagbara i denna nya gyllene era. Det som kom att kallas Exodus 2 var i full gång.

  Venus och Mars koloniserades och en långsam terraformering möjliggjord av "teknologiska framsteg" påbörjades. Kinas villighet att riskera sina pionjärers välbefinnande gav dem ett enormt försprång men USA (numera förenade nord och syd amerika) låg inte långt efter. 100 år (eller något) gick, Jupiter och Saturnus månar fick permanenta bosättningar och industribaser. Städerna på Månen växte ihop till Luna city. Robotar revolutionerade möjligheterna till kolonisation genom att skickas i förväg och upprätta brohuvuden runt och på Uranus och Merkurius. Den så kallade "Promised land" eran var i sin apex.

  Här hände något avgörande. Det påstås att ledarna (om det nu går att påstå att styrelser, aktieägare och bolagsstrateger är ledare eller bara marionetter i ett multiplanetärt företag) för 5 företag, de så kallade ”Nya gudarna”:
  (rulla fem namn och huvudsaklig sysselsättning)
  1- Chang                      1- Fei                          1- Elektronik
  2- Dragon                     2- Wind                      2- Astrokommunikation.
  3- Anderson                 3- Miller                     3- Robot-tronik.
  4- Jackson                    4- Hernandez             4- Legosoldater.
  5- Liang                        5-Liang                      5- Livsmedel och hydrophonics.
  6- Jolly                         6- Corp                      6- Bioteknik.

  … samlades och bestämde i yttersta topphemlighet att solsystemet inte räckte till alla. Den så kallade ”Day as dark as night” beslutades och genomfördes inom kort. Utan förvarning eller demokratisk process attackerades Jordens utbredda satelit och rymdstations nät. Syftet var att med bråte isolera jordens kvarvarande 16,8 miljarder människor. Det lyckades till 100 samvetslösa procent. Knappt ens radiosignalerade klagomål kunde penetrera molnet av radioaktivt skräp som nu kapslade in människans födelseplats.

  De nya gudarna samlade sina tillgångar och ”medborgare”, de ögnade varandra med misstänksamhet och backade sakta undan för att förbereda sig på det värsta. För hur kunde de lita på andra organisationer med lika stor brist på empati och människokärlek som dem själva?

  År gick, Gudakorporationerna som de nu kallades splittrades i solsystemet och hade bara Luna city kvar som neutral mötesplats. Där upprättades Kartellen eller ”det pentagonala bordet” för att bevara någon form av fred. Från deras högkvarter kan den enorma och ytterst ineffektiva byråkratimaskinen, tack vare månens geosynkrona bana, ständigt blicka mot sin största triumf och sitt hittills största brott. Den sakta döende Jorden där blixtar av kärnvapen och eldar från döende civilisationer än i dag går att skymta.

  Men… det blev värre. När Kuiperbältet nåddes och fick sina första robotbemannade baser började anomala signaler uppfångas. Systemfel och förluster av hela landningsprojekt bredde ut sig med oroande hastighet. Sedan kom rapporter från bemannade baser och gruvor runt Pluto och Neptunus. Något stod inte rätt till. Från den största av de avlägsna kolonierna:
  (Rulla namn och huvudsaklig industri/forskning)
  1- New                       1- Eden                      1- Astropsykologi.
  2- Lotus                      2- Garden                  2- Cybernetik.
  3- Deep                      3- Frontier                  3- Gruvor.
  4- Ultra                       4- 7                           4- Bioteknik.
  … rapporterades oroande psykologiska förändringar i befolkningen. Symboler och språk av så kallad ”okänd natur” bredde ut sig. Terrorhandlingar blossade upp som en infektion och kort där efter slutade sändningarna från allt utanför Neptunus bana.

  Givetvis lade korporationerna skulden på varandra och en fruktansvärd era av spionage, shock-krig och propaganda inleddes. Kartellen blev om möjligt än mindre effektiv och människorna utanför styrelserummen hukade i skräck när titanerna gjorde upp via cybernetiskt och biologiskt förstärkta kommandosoldater, rymdpirater, biologiska vapen och ännu vidrigare men nu hemligstämplade metoder.

  Som en motreaktion bildades i Luna city den så kallade familjevärderingen. En religionsliknande skapelse under den biologiskt odödliga Moder Anna. Hon sades vara en före detta soldat delvis skyldig till den ursprungliga attacken mot Jorden, som nu sökte syndernas förlåtelse genom att skapa en bestående fred.

  Och här är ”nu”.

  På Merkurius härskar ett bedrägligt lugn. I enorma underjordiska gruvkolonier för korporationerna ett långsamt och försiktigt infiltrations och spionagekrig, dolda bland planetens en miljard nästintill livegna människor.

  Venus har uppnått en 80% terraformering och ses av många som det nya paradiset. Enorma plantager förser alla som kan betala med mat. Fraktskepp i svärmar som för tanken till jordiska fiskstim sprider denna biologiska triumf i solsystemet. Men i hemlighet förbereder sig minst tre av korporationerna för ett faktiskt övertagande, vapen och trupper smugglas in i oöverskådlig skala.

  I Mars rostöknar växer ett dussin städer sakta mot himmelen. Människorna lever kuvade och hukande men fortfarande i trygghet. Industrierna spyr ut enorma mängder gift i den syrefria atmosfären. Enorma bepansrade karavander och ett framväxande järnvägsnät är de enda kommunikationsmedlen då ingen korporation tolererar flyg i närheten av ”sina” städer.

  Mellan Jupiters månar pågår ett totalt nedtystat krig. Kloner, robotar och postmänniskor strider med alla till buds stående medel i vad som skulle kallas den dödligaste konflikten i mänsklighetens historia. Om någon hade känt till den. Resurserna är sedan länge förbrukade och det enda som står att vinna är prestigen.

  Baserna runt Uranus och Neptunus framhärdar i isolation. Rädslan för plötsliga attacker från korporationerna gör sig ständigt påmind. Folkmordet är bara en laserstråle eller ballistisk missil bort och kan komma utan ett ögonblicks förvarning. Den enda ljusglimten är att Familjevärderingen sakta sprider sig bland populationerna. Men det är inte allt som sprider sig. Våldsbrott, galenskap och undergångskulter blir vanligare för varje dag som går och rykten om främmande ”farkoster utifrån”  måste ständigt censureras.

  Längre ut, där närmar sig något sakta. Något som är äldre än tiden själv. Något som har kommit eller kanske alltid varit där. Något som är mänsklighetens största och sista fiende.

  I Luna city samlas spioner, legosoldater, neoreligiösa och kuvade. De vet inte att efter mörkret kommer natten. Det som i dag känns som hopplösa tider är bara ett ögonblick ifrån total fruktan och det sista århundradet i mänsklighetens patetiska och konfliktfyllda historia…

  Det här är Shock troops and hardboiled noir situations in the system of Sol of the future.

  Sun, 25 Nov 2012 15:19:00 +0000

  Instant kampanj?

  Här är en "mashup" för blixtsnabb inspiration till en hel kampanj. Den kan förmodligen användas på många olika sätt och byggas ut i det oändliga. Det enda som krävs av dig som spelledare är koll på populärkulturen och ungefär allt grovjobb.


  Inga spöken ska hindra dessa snubbar från att bli den populäraste bruden på Manhattan! "Gossip Goumbas- No secret is buried forever".

  Låt inspirationen flöda.

  Första slaget avgör gruppkonceptet för spelarna. Andra slaget ger koncept för motståndet. Tredje slaget ger en story (ja, rälsat är fult i vissa kretsar. Du kan se det som inspiration för miljö eller något annat...)


  1- Sopranos
  2- Startrek
  3- The big Lebowski
  4- Sagan om ringen
  5- House
  6- 100 Bullets
  7- Weeds
  8- Bladerunner
  9- Buffy the vampireslayer
  10- Band of brothers
  11- Cops
  12- Crouching Tiger/Hidden Dragon
  13- Det susar i säven
  14- Kitty/ Bröderna Hardy
  15- Deadwood
  16- West Wing
  17- Paranormal activity
  18- Gossip girl
  19- The Tudors
  20- Independence Day
  21- The wild bunch
  22- Deliverance
  23- Oceans 11
  24- Hungerspelen
  25- Dracula
  26- In Treatment
  28- The Wire
  29- Neon Genesis Evangelion
  30- Harry Potter

  Ja, det är en T30 tabell. Men om någon föreslår något så lägger jag givetvis till det.

  Sat, 17 Nov 2012 01:20:00 +0000

  Witches?

  Berätta om en bra häxa, en bra bok/film med häxor, en bra häx-regel, det bästa spelet att vara häxa i, den viktigaste saken med häxor... Något om häxor helt enkelt.

  psst... rollspel är både kul och coolt.


  Om jag får några roliga svar så publicerar jag en pepparkakshus-megadungeon.

  Sun, 04 Nov 2012 19:20:00 +0000

  Asassin?

  Du är den här snubben/ You are this dude.