Topplinje
Mylinglogo
Detta är konst

Rollpersons- Skepps- & Namngenerator

Bild

Inleds med en Rollpersonsgenerator som tar hand om en större del av de uträkningar som skapandet av en rollperson kräver.

Sedan följer en Värdshusnamns-generator där man kan fylla i egna namn, en Personnamns-generator, där man kan välja en massa olika namnformer beroende på nationalitet och ras. Ashariska, Soldiska, Jargiska, Sabriska, Tokonska, Damariska, Västmarkiska, Mûhadinska, Momolanska, Thalaskiska, alviska, dvärgiska, missle-, och tirakiska namn, en Sjukdomsnamnsgenerator, samt en Namngenerator för Växter och Örter. Dessutom finns en Skeppsgenerator, som beräknar alla mått, antal och typ av besättningsmän och skeppets skadetålighet. Till sist innehåller den en Tärningsresultats-generator, där man kan slumpa fram 100 tärningsslag i så att säga förebyggande syfte. Kan slumpa fram slag med upp till 8 tärningar i valörerna T4, T6, T8, T10, T20, T100 samt ObT6. Vid den sistnämnda valören anger programmet även om det är ett möjligt fummel eller perfekt.

Ladda ned

Bild

Version 4.1 - 040411

  • Namngeneratorn: Möjlighet att slumpa fram 50 eller 100 namn av en bestämd typ för att sedan skriva ut dem på ett prydligt sätt.
  • Tärningsresultatsgeneratorn: Ny del i programmet där man kan slumpa fram 100 tärningsslag i så att säga förebyggande syfte. Kan slumpa fram slag med upp till 8 tärningar i valörerna T4, T6, T8, T10, T20, T100 samt ObT6. Vid den sistnämnda valören anger programmet även om det är ett möjligt fummel eller perfekt.

Version 4.0 - 031120

  • Rollpersonsgeneratorn: Megabugg fixad i längd- och viktberäkningarna för unga individer. 6-åriga kraggisar väger inte över 70 kg längre... ;)
  • Namngeneratorn: kopiering av egennamn inlagda, vilket gör det en smula enklare att använda t.ex. fullständiga alvnamn i andra dokument, utan att behöva skriva av namnet...
  • Skeppsgeneratorn: Möjlighet att lägga in egna konstruktioner i generatorn (plats för 10 egna skepp). Möjlighet att skriva ut skepp som genererats på ett prydligt sätt. Dessutom fler automatiska uträkningar, som besättningens sammansättning.

Version 3.2 - 031015

  • Nu kan man även generera skepp med den, efter reglerna i 'Sjöfarare & Pirater'.

Version 3.1 - 031013

  • Innehåller nu en Ortnamnsgenerator med flera valmöjligheter. Dessutom fixades en ganska stor bugg för Soldiska Adelsnamn (Förnamn och ändelse på efternamnet var alltid samma vid sammansatta namn).

Version 3.0 - 031011

  • Namn från Damarien, Tokon och Västmark, samt en sjöfartsförknippad yrkeskategori inlagda i Personnamnsgeneratorn, och några hamnsyltebetonade namn inlagda i Värdshusnamnsgeneratorn.

Version 2.8 - 030622

  • Vandringsstjärnornas inflytande infört i Rollpersonsgeneratorn. Stjärntolkaren integrerad i själva generatorn.

Version 2.7 - 030620

  • Missla inlagd i Rollpersonsgeneratorn.
Bild
Bild

Kommentera sidan

Lämna gärna en kommentar eller fråga om sidan och dess innehåll. Författarnamnet som kommer att synas i din kommentar är samma som du använder i forumet.

Kommentar:

Skriv "Jag är människa" för att visa att du inte är en bot: