Topplinje
Mylinglogo

Villkor

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för MylingSpels produkter, om inget annat har överenskommits skriftligt mellan kunden och MylingSpel.Vid köp via print on demand-tjänst gäller endast aktuell tjänsts egna försäljningsvillkor.

1.2 Vid försäljning till konsument tillämpar MylingSpel tillämplig lagstiftning. Mer information om Distans- och hemförsäljningslagen och Konsumentköplagen finns här.

1.3 Köparen måste vara myndig eller inneha målsmans tillstånd.

2. Beställning

2.1 Beställning av MylingSpels produkter sker via shop.mylingspel.se eller via lämplig print on demand-tjänst. För att en beställning direkt från MylingSpel skall vara bindande för MylingSpel måste beställningen bekräftas via e-post av MylingSpel före genomförd leverans. Bekräftelse skickas vanligen ut automatiskt precis vid orderläggning.

3. Leverans och frakt

3.1 Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån MylingSpels lager. Vid leverans fritt kunden är leveransdagen den dag då produkten framkommer till kunden. Risken för produkten övergår på kunden vid mottagandet av produkten.

3.2 MylingSpel ombesörjer på begäran för kundens räkning transport väljer lämpligast transportsätt efter överenskommelse med kunden. Om MylingSpel ombesörjer transport skall kunden ersätta MylingSpels utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits.

4. Leveransförsening

4.1 Kunden får genom skriftligt meddelande till MylingSpel häva avtalet såvitt avser försenade produkter om leverans-försening som beror på MylingSpel eller något förhållande på företagets sida pågår mer än 45 dagar. MylingSpel åtar sig att återbetala förskottsbetalat belopp inom 20 arbetsdagar.

4.2 Vid förköp och crowdfunding kan kunden när som helst välja att häva avtalet. Återbetalning sker till fullo om köpet gjordes via PayPal för maximalt 180 dagar sedan, eller om köpet gjordes via direkt banköverföring mellan konton, eller om köpet gjordes via PlusGiro eller BankGiro. I alla övriga fall återbetalas hela summan minus eventuella avgifter som MylingSpel har stått för, till exempel Kickstarter-avgifter och PayPal-avgifter.

5. Pris och betalning

5.1 På MylingSpels hemsida förekommande priser inklusive moms och andra avgifter. Fraktkostnader tillkommer på varje beställning.

5.2 MylingSpel förbehåller sig rätten att när som helst innan Leveransdagen justera under punkten 5.1 angivna priser. Prisjustering påverkar dock ej redan lagda beställningar. Beställningar som ej har betalats i förskott kan dock alltid upphävas medelst skriftligt meddelande eller via telefon.

6. Reklamationer

6.1 Konsument har i enlighet med svensk konsumentköplag rätt att yrka på reklamationsrätt om dennes produkt är behäftad med rättsligt fel. Konsumenter har enligt lag rätt att reklamera en vara i upp till 3 år. Vid reklamation ersätts kund för eventuella fraktkostnader under förutsättning att produkten är behäftad med rättsligt fel.

6.2 Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som omfattas av reklamationsrätten skall kunden ersätta MylingSpel för eventuella fraktkostnader.

7. Förhinder

7.1 Skulle MylingSpel vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är MylingSpel fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och ersättning av förskottsbetalningar för saknade produkter.

8. Copyright

8.1 Allt innehåll på dessa sidor är att betrakta som MylingSpels eller underleverantörers egendom. Informationen är skyddad genom bl.a. upphovsrätt, marknadsförings- och varumärken. Detta innebär att varumärken, produktnamn samt information om produkter gällande bl.a. produktens bilder och grafik, design, layout och annat innehåll ej får kopieras eller användas utan medgivande från MylingSpel eller aktuell underleverantör.

8.2 Produktbeskrivningar samt bilder på omslag av produkter får brukas av utomstående utan särskilt medgivande. Länkar till olika delar av dessa sidor är alltid tillåtna.

9. Förändring av försäljningsvillkor

9.1 MylingSpel förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor.